eUniversity Cisco akademija eVodič eBrošura Upisi Webmail Distance Learning
BH EN

Samovrednovanje i ocjena kvalitete

Upravni odbor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete dao je suglasnost na dokument "Kriteriji za akreditaciju visokoškolskih ustanova u BiH" čime su završene pripreme za početak eksternog osiguranja kvalitete i akreditaciju visokoškolskih ustanova u BiH. Definirano je devet kriterija za akreditaciju visokoškolskih ustanova u BiH, za koje svaka visokoškolska ustanova treba prikazati stupanj ispunjenosti kroz pisanje Izvješća o samoevaluaciji. Izvješće je usvojeno na sjednici Senata te uz ostalu dokumentaciju dostavljeno nadležnom Ministarstvu.