VRH
Upisi

Status studenta preddiplomskog studija na Visokoj školi "Logos centar" u Mostaru stječe se upisom u odgovarajuću godinu studija. Upis se vrši na temelju javnog natječaja.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju osobe sa završenom četverogodišnjom srednjom školom u BiH, koje su psihofizički sposobne za svladavanje nastavnog sadržaja, kao i strani državljani i osobe bez državljanstva sa završenom srednjom školom u inozemstvu, nakon izvršene nostrifikacije, odnosno ekvivalencije svjedočanstava o završenom srednjem obrazovanju u inozemstvu.

Strani državljani i osobe bez državljanstva upisuju se na Visoku školu "Logos centar" u Mostaru pod istim uvjetima kao i državljani BiH ako međunarodnim konvencijama i ugovorima nije drugačije određeno.

Postupak upisa
Postupak upisa provodi se za sve pristupnike koji su u rokovima propisanim javnim natječajem za upis studenata ispunili Zamolbu za upis korištenjem Internet obrasca ili osobno u pisanoj formi popunili Upisni list i Zamolbu za upis, predali svu potrebnu dokumentaciju i uplatili trošak upisnih materijala te (I.) prvu ratu troškova studija.

Dokumenti potrebni za upis

Dokumenti potrebni za upis na preddiplomski studij:
- Zamolba za upis (preuzima se u studentskoj službi ili na web-u Visoke škole);
- Diploma o završenoj srednjoj četverogodišnjoj školi;
- Razredne svjedodžbe od 1. do 4. razreda srednje škole;
- Nostrifikacija diplome srednje škole ako je završena izvan BiH;
- Rodni list;
- Uvjerenje o državljanstvu;
- Dvije fotografije 4 x 6;
- Dokaz o uplati upisnog materijala;
- Dokaz o uplati prve rate studija;
- Upisni list (preuzima se u studentskoj službi);
- Semestralni list (preuzima se u studentskoj službi).

Dodatni dokumenti koji su obvezni za prelaznike s drugih visokoškolskih ustanova:
- Indeks prethodnog studija;
- Original prijepis ocjena prethodnog studija (ili ovjerena preslika indeksa) te preslika diplome za studente koji su diplomirali;
- Prijepis programa prethodnog studija za studije čiji program nije javno objavljen ili se program po kojem je student pohađao nastavu i položio ispit više ne provodi.

Svi navedeni dokumenti predaju se u ovjerenoj kopiji ili originalu.

Troškovi studija

Troškovi školarine (u trajanju od 3 ili 4 godine) za akademsku godinu iznose 4.490,00 KM, odnosno 2.296,60 EUR, za I. i II. semestar plaćaju se u najviše 12 beskamatnih mjesečnih rata.

Studenti kojima troškove studiranja plaća poslodavac, dužni su prilikom upisa priložiti potvrdu ili odluku o plaćanju studija od strane poslodavca, a uplata troškova studija vrši se prema ispostavljenom računu, dinamikom u dogovoru s poslodavcem.

Upisni materijali za studijske programe (upisni list, semestralni list, prijava za upis, indeks te članstvo u knjižnici) se plaćaju prilikom upisa u iznosu od 50,00 KM.

Troškovi studija obuhvaćaju:
- predavanja i vježbe/seminare prema unaprijed utvrđenom nastavnom planu i programu;
- kolokvije i testove za pojedine predmete prema unaprijed utvrđenom programu;
- uporabu nastavne i prezentacijske opreme (računala, video, projektori, grafoskopii sl.);
- nastavni materijal (sažetci predavanja, skripte, slajdove predavanja, zadatke za vježbu i sl.);
- uporabu računala u kabinetu informatike i ostale nastavne opreme;
- troškove upisa i vođenja administracije studenata tijekom studija;
- uporabu multimedijskog centra Visoke škole "Logos centar” u Mostaru;
- dopunsku nastavu u posebnim slučajevima, a na temelju odluke direktora.

U troškove studija ne ulaze:
- vježbenice, bilježnice i ostali slični pribor;
- komisijski ispiti;
- dopunska nastava u slučaju da za njom postoji potreba uzrokovana neopravdanim razlozima (nemar studenata, neopravdani izostanci i sl.);
- naknada štete koje je student namjerno ili zbog nemara uzrokovao;
- osiguranje od nesretnih slučajeva, osim ako nije posebno ugovoreno.