eUniversity Cisco akademija eVodič eBrošura Upisi Webmail Distance Learning
BH EN

Studijski program

Sigurnost

Sigurnosne studije pripadaju skupini društveno-humanističkih znanosti. Svojim planom i programom pokrivaju međusobno povezane sociološke, političke, pravne, kriminalističke, kriminološke, ekonomske, etičke, psihološke, humanitarne, civilno-vojne i druge aspekte sigurnosti, ljudskih i socijalnih resursa, obrane, civilne zaštite, zaštite okoliša i privatne sigurnosti.

Saznajte više
Sigurnost

Osnovni cilj koji se želi postići izučavanja predmeta na smjeru Sigurnost jeste da studenti usvoje znanstvena i praktična znanja o društvenim i drugim oblicima i izvorima ugrožavanja sigurnosti jednog društva, da upoznaju suštinu, sadržaj, organizaciju i funkcioniranje sustava sigurnosti, kako u njegovom proaktivnom tako i reaktivnom djelovanju. Studenti treba pripremiti za uspješno izvršavanje rukovodećih zadataka u okvirima sigurnosne struke u privrednim i neprivrednim organizacijama, institucijama sustava i u društvenom (državnom) i u privatnom sektoru. Studij uključuje i razvoj kreativnih menadžersko-sigurnosnih sposobnosti za analizu sigurnosnih problema, sposobnost kritičkog i analitičkog mišljenja, razvijanje osobina koje su potrebne za timski rad, kooperativnosti, komunikativnosti i ovladavanje specifičnim praktičnim vještinama neophodnih za optimalan profesionalan rad.

Stupanj: preddiplomski stručni studiji
ECTS: 180/240
Trajanje studija: 6 semestara (3 godine) / 8 semestara (4 godine)
Stručni naziv: Prvostupnik (Bachelor) sigurnosti s ukupno 180 ECTS bodova.

Prvostupnik (Bachelor) sigurnosti s ukupno 240 ECTS bodova.

Nastavni plan i program: Sigurnost - trogodišnji studij Sigurnost - četverogodišnji studij
Kriminalistika

Kriminalistika je disciplina koja sustavno istražuje i primjenjuje znanstvene metode i pravila iskustva u otkrivanju i razjašnjavanju pojava kaznenih djela i utvrđivanju njihovih počinitelja. Znanjem, vještinama i stavom koji se stječu završetkom studijskog smjera Kriminalistika, studenti se osposobljavaju za rad u sigurnosnim, obrambenim, policijskim, istražnim, obavještajnim, carinskim službama, službama, medijima, nevladinom sektoru, privatnim, detektivskim agencijama, korporacijama i sl.

Smjer Kriminalistika osposobljava studente da primjenjuju heuristička (otkrivačka) i silogistička (pravna) znanja sa posebnim naglaskom na (1) poznavanje i razlikovanje pojava kaznenih djela (koji su podaci važni za razjašnjavanje stanovitog djela), (2) primjenu istraživačke metodologije (koje mogućnosti otkrivanja i prikupljanja podataka stoje na raspolaganju) i (3) razrada načina otkrivanja, razjašnjavanja i bilježenja (kako se u konkretnom predmetu ima postupati).

Kriminalistika omogućava studentu prepoznavanje signala, nositelja poruke, podataka, informacija koje je potrebno prikupiti i obraditi o pojavi kaznenog djela, počinitelja, žrtve i pratećih okolnosti. Kriminalistika omogućava studentu da može diskutirati o pojavi kaznenog djela kao objekta istraživanja, objasni proceduru istraživanja kakao bi se prikupljeni podaci i informacije "obukle u procesno ruho" (pretvorile u valjane i zakonite dokaze na sudu) u cilju utvrđivanja činjeničnog stanja.

Stupanj: preddiplomski stručni studiji
ECTS: 180/240
Trajanje studija: 6 semestara (3 godine) / 8 semestara (4 godine)
Stručni naziv: Prvostupnik (Bachelor) kriminalistike s ukupno 180 ECTS bodova.

Prvostupnik (Bachelor) kriminalistike s ukupno 240 ECTS bodova.

Nastavni plan i program: Kriminalistika - trogodišnji studij Kriminalistika - četverogodišnji studij
Voditelj programa:

Novosti

Natječaj za izbor nastavnika i suradnika

Na temelju članka 54. i članka 63. Zakona o visokom obrazovanju HNŽ/K („Službeni glasnik HNŽ/K“, broj: 4/12) i članka 122. Statuta Visoke škole “Logos centar” Mostar,... Saznajte više > Objavljeno 19.9.2022. u 12:49h 

Treća međunarodna fotografsko-ekološka kolonija „Dunav“

U Novom Sadu i Beočinu dana 26. kolovoza 2022. godine održana je Treća međunarodna fotografsko-ekološka kolonija “Dunav“ čiji su organizatori Društvo novih medija iz Beoči... Saznajte više > Objavljeno 14.9.2022. u 11:33h 

1 2 3 4  ...