eUniversity Cisco akademija eVodič eBrošura Upisi Webmail Distance Learning
BH EN

Studijski program

Pravo i financije

Za organiziranje suvremenog društva i države nužna je spoznaja njegove pravne i financijske dimenzije. Nacionalno, međunarodno i transnacionalno pravo predstavljaju danas složeni kompleks znanja koji traži profesionalce koji su u stanju nositi se sa složenim zahtjevima društva i struke. Danas nije moguće, bez pomoći pravnih profesionalaca, rješavanje nebrojenih pitanja privatnopravne i javnopravne sfere u kojima se susreću i razjašnjavaju pravni odnosi različitog stupnja složenosti. Bez osposobljenih pravnih stručnjaka teško će biti uspješno sprovesti proces pridruživanja EU, a ni pravosuđe i uprava ne mogu učinkovito funkcionirati niti udovoljiti zahtjevima i standardima EU.

Saznajte više
Pravo i financije

Potreba za konsolidacijom Bosne i Hercegovine kao države vladavine prava koja svoju administraciju organizira na načelima pravne države, sve veća potreba za kompetentnijim profesionalnim kadrom u pravosuđu, a iznad svega potrebe unutarnjeg tržišta rada koje počiva na sve kompleksnijoj i široj pravnoj regulaciji koja nacionalno pravo otvara globalizaciji i europeizaciji, otvara i širi mogućnosti pravničkog akademskog obrazovanja i zadovoljavanja svekolikih potreba tržišta rada.

Osnovni cilj prvog (I.) ciklusa studijskog programa Pravo i financije jest oblikovati profil stručnjaka koji će biti sposoban za samostalan rad u svim oblastima prava i financija.

Znanja i vještine stečene tokom studija trebaju biti kvalitetna osnova za polaganje ovih ispita i za nastavak studija drugog (II.) ciklusa.

Partneri izvan visokoškolskog sustava poput gospodarstva i javnog sektora imaju stalan interes u odnosu na potrebu kadrova specifično pravničkih i financijskih zanimanja, kao i sudstvo, državno odvjetništvo, tijela državne uprave i lokalne samouprave, trgovačka društva, ustanove, političke institucije, udruge, gospodarska komora, odvjetnička komora, zdravstvene ustanove, sindikati, banke, druge financisjke institucije... Koncepcija izbornosti sadržaja i mobilnost odgovaraju različito profiliranom poduzetništvu.

Otvorenost studija prema pokretljivosti studenata, harmonizacija sustava i omogućavanje mobilnosti studenata u koordinatama sheme pravnog studija predviđeno je i ostvarivo kako zbog sličnosti obveznih predmeta tako i konceptom izbornih sadržaja matičnog i drugih fakulteta srodno profiliranih sadržaja (u BiH, Republici Hrvatskoj, Austriji).

Stupanj: preddiplomski studiji
ECTS: 240
Trajanje studija: 8 semestara (4 godine)
Stručni naziv: Prvostupnik (Bachelor) prava i financija s ukupno 240 ECTS bodova.
Nastavni plan i program: Pravo i financije - četverogodišnji studij

Novosti

Natječaj za mobilnost studenata u Republiku Hrvatsku putem Erasmus+ programa

Na osnovu dobivenog ERASMUS+ projekta s Veleučilište u Bjelovaru pozivamo studente da se prijave na studentsku razmjenu u Republiku Hrvatsku.

Mogućnos... Saznajte više > Objavljeno 16.4.2024. u 11:42h 

Predstavljanje kreacija studentica Modnog dizajna na Mostarskom sajmu

Na 25. izdanju Mostarskog sajma u sklopu manifestacije Modni dani održati će se modna revija 18.04.2024. u 13h na glavnoj pozornici u paviljonu 1.

Studentice druge godine Logos centra smjer... Saznajte više > Objavljeno 16.4.2024. u 11:39h 

1 2 3 4  ...