eUniversity Cisco akademija eVodič eBrošura Upisi Webmail Distance Learning
BH EN

Studijski program

Poslovna ekonomija

Profil kadra koji će se školovati na studijskom programu Poslovne ekonomije mora biti različit od profila klasičnih ekonomista.

Taj profil mora imati poslovno-upravljačku orijentaciju sa suvremenim operativno tehnološkim znanjima i vještinama i interkulturnim karakteristikama koje se mogu steći jedino na moderno profiliranoj visokoškolskoj ustanovi kakva je Visoka škola "Logos centar" u Mostaru.

Saznajte više
Financije i računovodstvo

Znanja i vještine koje se stječu završetkom studija, ekonomisti računovodstveno-financijskog smjera bit će osposobljeni za samostalno vođenje poslovnih knjiga malog poduzeća, obrta i neprofitnih organizacija. Jednako tako bit će osposobljeni za preuzimanje stručnih poslova u okviru računovodstveno-financijske struke srednje-velikih i velikih poduzetnika te za preuzimanje organizacijskih funkcija u dijelu koji se odnosi na računovodstveno-financijske poslove u poduzećima, bankama i osiguravajućim društvima.

Diplomanti računovodstveno-financijske struke biti će osposobljeni za obavljanje poslova na području financijskog menadžmenta, financijskog računovodstva i izvješćivanja, kontrolinga, menadžerskog računovodstva, poslovnog planiranja i revizije.

Stupanj: preddiplomski studiji
ECTS: 180/240
Trajanje studija: 6 semestara (3 godine) / 8 semestara (4 godine)
Stručni naziv: Prvostupnik (Bachelor) poslovne ekonomije
- Financije i računovodstvo s ukupno 180 ECTS bodova.

Prvostupnik (Bachelor) poslovne ekonomije
- Financije i računovodstvo s ukupno 240 ECTS bodova.

Nastavni plan i program: Financije i računovodstvo - trogodišnji studij Financije i računovodstvo - četverogodišnji studij
Menadžment

Znanja i vještine koje se stječu završetkom studija, ekonomisti, smjera Menadžment, studenti su osposobljeni za rad i profesionalni razvoj na istraživanju, projektiranju i dizajniranju organizacije poduzeća i njegovih dijelova, menadžmentu na svim organizacijskim razinama, upravljanju ljudskim potencijalima, upravljanju proizvodnjom, projektnom menadžmentu, upravljanju nagrađivanjem, konzultantskim poslovima iz područja organizacije, menadžmenta i reinženjeringa, upravljanja promjenama i upravljanja krizama te istraživačke i razvojne poslove u znanstvenim i obrazovnim institucijama.

Stupanj: preddiplomski stručni studiji
ECTS: 180/240
Trajanje studija: 6 semestara (3 godine) / 8 semestara (4 godine)
Stručni naziv: Prvostupnik (Bachelor) poslovne ekonomije
- Menadžment s ukupno 180 ECTS bodova.

Prvostupnik (Bachelor) poslovne ekonomije
- Menadžment s ukupno 240 ECTS bodova.

Nastavni plan i program: Menadžment - trogodišnji studij Menadžment - četverogodišnji studij
Voditelj programa:
Menadžment javnog sektora i uprave

Znanja i vještine koje se stječu završetkom studija Poslovne ekonomije, smjera Menadžment javnog sektora i uprave, odnose se na upravljanje kompleksnošću velikog broja funkcija organa javne uprave i optimizacijom informacijskih, vrijednosnih i prije svega financijskih tijekova u sustavu uprave. Isto tako u sferu poslova i zadataka koji su u nadležnosti ovog studijskog smjera su poslovi praćenja velikog broja građana i drugih klijenata kojima se pružaju usluge i rješavaju zahtjevi; kontroliranje upravljačkih efekata funkcija na više razina (razine jedinica uprave i lokalne samouprave, razine rukovoditelja odjeljenja, razine operativnih izvršitelja); planiranje budućih projekata, akcija i aktivnosti u cjelini koji uključuju višedimenzionalnost interakcija (plan budžeta, obveza i naplate potraživanja, plan ekološke zaštite, prostorno planiranje, izgradnja infrastrukturnih sustava itd.

Stupanj: preddiplomski stručni studiji
ECTS: 180/240
Trajanje studija: 6 semestara (3 godine) / 8 semestara (4 godine)
Stručni naziv: Prvostupnik (Bachelor) poslovne ekonomije
- Menadžment javnog sektora i uprave s ukupno 180 ECTS bodova.

Prvostupnik (Bachelor) poslovne ekonomije
- Menadžment javnog sektora i uprave s ukupno 240 ECTS bodova.

Nastavni plan i program: Menadžment javnog sektora i uprave - trogodišnji studij Menadžment javnog sektora i uprave - četverogodišnji studij
Voditelj programa:
Poduzetništvo i poslovno upravljanje

Završetkom smjera Poduzetništvo i poslovno upravljanje student stječe kompetencije razumijevanja procesa rasta poslovnog pothvata temeljeno na znanju i inovacijama, tj. osposobljava se za vođenje poslovnih sustava s potencijalom rasta. Kvalitativne i kvantitativne metode istraživanja realnog svijeta sistematizirane su na koherentan način koji omogućava kritički odnos primjene takvih metoda.

Poseban značaj ima, programskim sadržajem predviđeno, obrazovanje za uporabu najsuvremenijih informacijskih i komunikacijskih tehnologija u poslovanju. Osnovne i napredne kompetencije s područja poslovnih i ekonomskih znanosti, vještine omogućavaju studentu samostalan profesionalni i osobni razvoj po završenom studiju.

Stupanj: preddiplomski stručni studiji
ECTS: 180/240
Trajanje studija: 6 semestara (3 godine) / 8 semestara (4 godine)
Stručni naziv: Prvostupnik (Bachelor) poslovne ekonomije
- Poduzetništvo i poslovno upravljanje s ukupno 180 ECTS bodova.

Prvostupnik (Bachelor) poslovne ekonomije
- Poduzetništvo i poslovno upravljanje s ukupno 240 ECTS bodova.

Nastavni plan i program: Poduzetništvo i poslovno upravljanje - trogodišnji studij Poduzetništvo i poslovno upravljanje - četverogodišnji studij
Voditelj programa:
Financijsko upravljanje, bankarstvo i osiguranje

Znanja koja student dobija po završetku smjera Financijsko upravljanje, bankarstvo i osiguranje su kvantitativna i kvalitetna znanja iz područja financija (javnih i poslovnih), bankarstva i osiguranja, analitičkih i upravljačkih poslova iz navedenih oblasti, vođenje poslova financija poduzeća, rad burzi itd.

Poslovi koje student po završetku studija može obavljati su: poslovi analize i planiranja, kreditni poslovi, investicije, naplata potraživanja i plaćanja, brokerski poslovi, poslovi osiguranja i reosiguranja, poslovi budžeta itd.

Stupanj: preddiplomski stručni studiji
ECTS: 180/240
Trajanje studija: 6 semestara (3 godine) / 8 semestara (4 godine)
Stručni naziv: Prvostupnik (Bachelor) poslovne ekonomije
- Financijsko upravljanje, bankarstvo i osiguranje s ukupno 180 ECTS bodova.

Prvostupnik (Bachelor) poslovne ekonomije
- Financijsko upravljanje, bankarstvo i osiguranje s ukupno 240 ECTS bodova.

Nastavni plan i program: Financijsko upravljanje, bankarstvo i osiguranje - trogodišnji studij Financijsko upravljanje, bankarstvo i osiguranje - četverogodišnji studij
Voditelj programa:
Korporativno komuniciranje

Po završetku studija studenti će steći znanja i sposobnosti iz područja korporativnih komunikacija. Prije svega bit će osposobljeni saznati vrijednosti i značaj interne i eksterne komunikacije korporacija, izgradnji imidža – kako same korporacije tako i svih njenih zaposlenika, a sve s ciljem njihovog dobrog pozicioniranja u javnosti.

Studenti će, pored navedenog, izučavati i biti osposobljeni nakon studija da:

- znaju što je brend, vrijednosti brenda i oglašavanja;
- na koji način reklamom prodati proizvod i unaprijediti njegovu prodaju;
- zagovarati i pregovarati;
- retoričkim spoznajama unaprijediti javne nastupe zaposlenih i rukovodećih kadrova korporacije;
- spoznati vrijednosti odnosa s javnošću, kako bi istu mogli razumjeti i na profesionalan način pružiti joj sve informacije vezane za rad korporacije i vrijednosti proizvoda;
- znati tehnike usmene i pismene komunikacije;
- dobro zagovarati, pregovarati, lobirati;
- spoznati komunikacijske tehnike direktnog i indirektnog marketinga;
- znati se ponašati u kriznim situacijama u korporacijama, pogotovo u izradi kriznog plana što je danas enigma mnogih korporacija jer nemaju kvalificiranih osoba koje bi to mogle predvidjeti i na profesionalan način reagirati u kriznim situacijama i dr.

Naš cilj je kroz praktičan rad u korporacijama studentima omogućiti da mogu istraživati i prepoznavati propuste u komunikaciji suvremenih korporacija i na tim spoznajama unaprijediti njihov rad. S tim ciljem suvremeno poslovanje nemoguće je zamisliti bez poznavanja komunikacijskog procesa unutar i izvan korporacija. Ovo područje znanosti bit će vremenovano u narednom periodu s obzirom da mnogobrojne korporacije uviđaju potrebu za profesionalnijim pristupom organizacije komunikacijskog procesa u korporativnim sustavima.

Stupanj: preddiplomski stručni studiji
ECTS: 180/240
Trajanje studija: 6 semestara (3 godine) / 8 semestara (4 godine)
Stručni naziv: Prvostupnik (Bachelor) poslovne ekonomije
- Korporativno komuniciranje s ukupno 180 ECTS bodova.

Prvostupnik (Bachelor) poslovne ekonomije
- Korporativno komuniciranje s ukupno 240 ECTS bodova.

Nastavni plan i program: Korporativno komuniciranje - trogodišnji studij Korporativno komuniciranje - četverogodišnji studij
Voditelj programa:
Menadžment u turizmu, hotelijerstvu i uslužnim djelatnostima

Po završetku studija studenti će steći znanja i sposobnosti iz područja menadžmenta u turizmu, hotelijertvu i uslužnim djelatnostima i to:

- sposobnost primjena različitih mikroekonomskih principa u analiziranju problema;
- korištenje osnovnih principa ponašanja potrošača, tvrtki i tržišta u analizi trendova;
- ovladavanje terminologijom, osnovnim konceptima te suvremenim makroekonomskim teorijama;
- upoznavanje vještina verbalne i neverbalne komunikacije;
- vještine potrebne rukovoditeljima: vođenje, načini donošenja odluka, motiviranje, organiziranje i dr.;
- upoznavanje metoda vrednovanja potencijalnih i realnih turističkih atrakcija;
- upoznavanje tehnika vođenja dokumentacije o turističkim atrakcijama u turističkoj destinaciji;
- organiziranje djelotvorne zaštite od uništenja, oštećenja i neracionalnog korištenja turističkih destinacija;
- primjenu informacijskih tehnologija u turizmu;
- stjecanje znanja o načinima i mogućnostima upravljanja turizmom u destinaciji;
- stjecanje znanja i vještina primjene marketinga u stvaranju i održavanju uspješnih turističkih destinacija;
- stjecanje neophodnih znanja za uspješno vođenje hotela i uvid u značaj kreativnosti i inovacija u poslovanju hotela;
- mogućnost procjene kvalitete i uloge dizajna u turizmu i hotelijerstvu;
- razumijevanje koncepta hotelskih informacijskih sustava i njihovog povezivanja s drugim sustavima u turizmu.

Stupanj: preddiplomski stručni studiji
ECTS: 180/240
Trajanje studija: 6 semestara (3 godine) / 8 semestara (4 godine)
Stručni naziv: Prvostupnik (Bachelor) poslovne ekonomije
- Menadžment u turizmu, hotelijerstvu i uslužnim djelatnostima s ukupno 180 ECTS bodova.

Prvostupnik (Bachelor) poslovne ekonomije
- Menadžment u turizmu, hotelijerstvu i uslužnim djelatnostima s ukupno 240 ECTS bodova.

Nastavni plan i program: Menadžment u turizmu, hotelijerstvu i uslužnim djelatnostima - trogodišnji studij Menadžment u turizmu, hotelijerstvu i uslužnim djelatnostima - četverogodišnji studij
Voditelj programa:

Novosti

Održana 5. međunarodna studentska konferencija „Zelena održiva budućnost“

Na Veleučilištu u Bjelovaru 17. svibnja 2024. održana je 5. međunarodna studentska konferencija „Zelena održiva budućnost“. Konferencija je održana u hibridnom obliku, uživo i on... Saznajte više > Objavljeno 25.5.2024. u 10:24h 

Program 5. Međunarodne studentske konferencije „ZELENA ODRŽIVA BUDUĆNOST“

5. međunarodna studentska konferencija “Zelena održiva budućnost” održati će se 17. 5. 2024. na Veleučilištu u Bjelovaru na kojoj će svoje radove prezentirati studenti s 12 visok... Saznajte više > Objavljeno 13.5.2024. u 12:20h 

1 2 3 4  ...