VRH

Organizacijske znanosti (IT)

Prilikom izrade nastavnog plana i programa studija Organizacijskih znanosti ostvareni su ciljevi usuglašavanja sa suvremenim znanstvenim rezultatima, zahtjevima prakse i načelima Bolonjskog procesa.

Studij Organizacijskih znanosti će intenzivno raditi na razvijanju međunarodne suradnje koja će se odvijati kroz zajedničke studijske programe, razmjenu studenata, suradnika i nastavnika, zajedničke istraživačke i razvojne projekte te sudjelovanja na simpozijima i konferencijama.

Znanje je činitelj konkurentnosti u 21. stoljeću i to je naša prednost i prilika za iskorak naprijed. Programska orijentacija i strategija razvoja studija Organizacijskih znanosti se u praksi potvrdila kao uspješna, a kreativni istraživački i znanstveni potencijal nastavnika i suradnika garancija su da ćemo se i dalje uspješno razvijati na zadovoljstvo društvene zajednice i korisnika svih naših usluga.

Studijski program je usporediv s programima inozemnih visokih učilišta, posebno onih iz zemalja Europske unije i zemalja iz okruženja. Struktura programa i modeli koji se nude su usporedivi i ekvivalentni nekim europskim visokim učilištima, od kojih se navode:

- Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik, Paderborn;
- Fakultet organizacionih nauka, Beograd;
- Fakultet organizacije i informatike, Sveučilište u Zagrebu, Varaždin.

Za preddiplomske studije Informacijske tehnologije postoji velik interes gospodarskih subjekata te studenata s područja cijele Bosne i Hercegovine.

Studijski program je otvoren i prilagođen za pokretljivost studenata, slobodno kretanje studenata, pristup studiranju i učenju i potrebnim servisima te slobodnu razmjenu nastavnika i istraživača sukladno Bolonjskom procesu. Programi su usporedivi sa sličnim programima iz inozemstva te su izraženi u ECTS bodovima s mogućnošću izvođenja dijela programa na engleskom jeziku.

Program studija Organizacijskih znanosti, smjer Informacijske tehnologije, orijentiran je prema profesionalnim zahtjevima profila inženjera informacijskih tehnologija. Studij pruža tehničku, tehnološku i organizacijsku naobrazbu potrebnu za vođenje informacijskih procesa.

Informacijske tehnologije

Preddiplomski studijski program Informacijske tehnologije ima temeljni cilj kvalitetnu edukaciju studenata koji će moći uspješno raditi na planiranju, projektiranju, izgradnji i održavanju informacijskih sustava u privatnom i javnom sektoru.

Struktura i sadržaj programa omogućuju polazniku da stekne znanja i vještine potrebne za rješavanje srednje složenih zadataka na razini prvostupnika, odnosno inženjera. Razina znanja i razumijevanja koje student stječe dovoljna je da omogući profesionalni inženjerski rad i rješavanje srednje složenih problema u praksi. Kroz opća znanja o informacijskim sustavima i tehnologiji korisnik je osposobljen da izrađuje programsku potporu, implementaciju rješenja, učinkovito korištenje računala na razini operacijskog sustava i uredskih aplikacija te oblikovanje baza podataka.

Potreba za naznačenim profilom kadrova evidentna je iz komparativne analize postojećeg stanja broja i kvalitete kadrova koji rade na sličnim poslovima u Bosni i Hercegovini i razvijenim zemljama koje mogu poslužiti kao primjer. Podatak da u Europskoj Uniji trenutno nedostaje oko 400 000 informatičkih stručnjaka ilustrira opravdanost osnivanja ovog studija na regionalnoj razini.

Predloženi studijski program povezuje sustavni pristup i metode sa temeljnim inženjerskim znanjima iz domene informacijskih sustava i tehnologije. Tehnologija se promatra u širem smislu tako da uključuje integralno promatranje tehničkih rješenja (strojna oprema, programi i sl.), organizaciju i menadžment. Razumijevanje i modeliranje organizacijskih procesa i potrebne informacijske podrške daje osnovu za uspješno poslovanje i djelovanje.

Stečeni naziv nakon završetka studija

Vrste studija i zvanje za studijski smjer Informacijske tehnologije:

- Preddiplomski studij Organizacijskih znanosti, sa studijskim smjerom Informacijske tehnologije, traje tri akademske godine (6 semestara), po završetku studija diplomant stječe stručni naziv: Prvostupnik (Bachelor) inženjer informacijskih tehnologija s ukupno 180 ECTS bodova.

- Preddiplomski studij Organizacijskih znanosti, sa studijskim smjerom Informacijske tehnologije, traje četiri godine (8 semestara), po završetku studija diplomant stječe stručni naziv: Prvostupnik (Bachelor) inženjer informacijskih tehnologija s ukupno 240 ECTS bodova.

Stručni nazivi biti će usklađeni sa Zakonom o stručnim nazivima nakon njegovog donošenja.