VRH

Studij na engleskom jeziku

Odlukom o davanju suglasnosti broj: 05-03-40-1440-1/16 od 18.05.2016. godine Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ/K je dalo suglasnot na Odluku Senata Visoke škole „Logos centar“ u Mostaru broj 363-1/16 od 03.05.2016. godine o upisu studenata na prvu godinu studija, a kojom je odobreno i izvođenje studija Poslovne ekonomije, smjer Menadžment na engleskom jeziku.

Studij na engleskom jeziku priprema studente da po završetku studija budu još spremniji za tržište rada, a znanje i kompetencije stečene po završetku im otvaraju vrata, ne samo Europe nego i ostatka svijeta, uzimajući u obzir da se većina poslovne komunikacije u svijetu odvija na engleskom jeziku.

Studenti su osposobljeni za rad i profesionalni razvoj na istraživanju, projektiranju i dizajniranju organizacije poduzeća i njegovih dijelova, menadžmentu na svim organizacijskim razinama, upravljanju ljudskim potencijalima, upravljanju proizvodnjom, projektnom menadžmentu, upravljanju nagrađivanjem, konzultantskim poslovima iz područja organizacije, menadžmenta i reinženjeringa, upravljanja promjenama i upravljanja krizama te istraživačke i razvojne poslove u znanstvenim i obrazovnim institucijama. Osim u suradnji sa stranim tržištima, oni će biti pripremljeni i za rad na stranim tržištima.