VRH

Dizajn

Dizajn je umjetničko oblikovanje predmeta za upotrebu. U svakodnevnom životu dizajn je prisutan svuda oko nas, a da često nismo ni svjesni. U običnoj primjeni riječ dizajn obuhvaća sve industrijske predmete masovne proizvodnje i maloserijske proizvode, namještaj, odjeću, grafički izgled stranica magazina, izgled korisničkog zaslona na računalu i sl.

Cilj osnivanja studija Dizajna u Mostaru je obrazovanje potrebnih kadrova u oblasti dizajna u BiH za studij koji je deficitaran. Cilj je približavanje modernog, traženog, stručnog studija našim studentima iz ove regije. Visoka škola "Logos centar" u Mostaru će osigurati punu suradnju sa sličnim institucijama u BiH i Europskoj Uniji, posebno u pogledu kreiranja nastavnih planova i programa. Visoka škola "Logos centar" u Mostaru će obrazovati kadrove iz oblasti dizajna koji su potrebni Jugoistočnoj Europi.

Temeljni cilj programa je obrazovanje i osposobljavanje kadrova za obavljanje dizajnerskih poslova u svim strukturama djelatnostima.

Završetkom studija na Visokoj školi studenti će biti osposobljeni za samostalno dizajniranje, stječu određene kompetencije u području dizajna te su osposobljeni za izvršavanje složenih stručnih poslova.

Grafički dizajn

Smjer Grafički dizajn osposobljava studente za rješavanje dizajnerskih problema vezanih uz različite vrste grafičkih proizvoda. Steći će znanja, sposobnosti i vještine koje će im omogućiti da uz pomoć različitih dizajnerskih metoda pristupe svakom komunikacijskom problemu.

Modni dizajn

Znanjem i vještinama koje se stječu završetkom studijskog smjera Modnog dizajna, studenti se osposobljavaju za rad u dizajnerskim studijima tekstilnih i odjevnih poduzeća, u modnim studijima, kazalištima, u filmskoj industriji, televiziji, muzejima i srednjim školama te na drugim mjestima gdje je potrebno temeljito poznavanje i razumijevanje modnih kretanja, likovna senzibilnost i širina humanističkog obrazovanja. Širinom svog likovnog obrazovanja osposobljen je za izražavanje kreativnosti razvijene tijekom studija i procjenu likovno-dizajnerske vrijednosti proizvoda. Dizajnersko stručno obrazovanje omogućava mu da uoči i prati svjetske modne trendove, a značajan udio kolegija iz humanističkih i ekonomskih disciplina u nekim modulima osposobljava ga za rad na promidžbi mode u svim sredstvima javnog informiranja.

Dizajn interijera

Znanja i vještine koje se stječu završetkom studijskog smjera Dizajn interijera, studenti su osposobljeni za rad u dizajnerskim studijima, postaju stručnjaci koji će tijekom obrazovnog procesa naučiti prilagoditi prostor željenim uvjetima klijenta u okviru zadanoga budžeta, bilo da je riječ o životnom ili poslovnom prostoru.

Uspješan dizajner interijera mora biti u mogućnosti odabrati dizajnerski stil, odgovorno raspolagati zadanim budžetom, biti otvoren prema novim idejama, uspješno komunicirati, kvalitetno i brzo izvesti zamišljeno. Mnogo elemenata potrebno je objediniti u tako organiziranu i ugodnu cjelinu kao što je lijepo dizajniran prostor. Sposobnost vođenja takva procesa umijeće je dizajnera, pri čemu do izražaja dolaze njegove estetske sposobnosti koje mahom određuju uspjeh projekta u vizualnom smislu.

Stečeni naziv nakon završetka studija

Vrste studija i zvanje za studijski smjer Grafički dizajn:

- Preddiplomski studij Dizajna, studijski smjer Grafički dizajn, traje tri akademske godine (6 semestara), po završetku studija diplomant stječe stručni naziv: Prvostupnik (Bachelor) dizajna - Grafički dizajn s ukupno 180 ECTS bodova.

- Preddiplomski studij Dizajna, studijski smjer Grafički dizajn, traje četiri akademske godine (8 semestara), po završetku studija diplomant stječe stručni naziv: Prvostupnik (Bachelor) dizajna - Grafički dizajn s ukupno 240 ECTS bodova.

Vrste studija i zvanje za studijski smjer Modni dizajn:

- Preddiplomski studij Dizajna, studijski smjer Modni dizajn traje, tri akademske godine (6 semestara), po završetku studija diplomant stječe stručni naziv: Prvostupnik (Bachelor) dizajna - Modni dizajn s ukupno 180 ECTS bodova.

- Preddiplomski studij Dizajna, studijski smjer Modni dizajn traje, četiri akademske godine (8 semestara), po završetku studija diplomant stječe stručni naziv: Prvostupnik (Bachelor) dizajna - Modni dizajn s ukupno 240 ECTS bodova.

Vrste studija i zvanje za studijski smjer Dizajn interijera:

- Preddiplomski studij Dizajna, studijski smjer Dizajn interijera traje, tri akademske godine (6 semestara), po završetku studija diplomant stječe stručni naziv: Prvostupnik (Bachelor) dizajna - Dizajn interijera s ukupno 180 ECTS bodova.

- Preddiplomski studij Dizajna, studijski smjer Grafički dizajn traje, četiri akademske godine (8 semestara), po završetku studija diplomant stječe stručni naziv: Prvostupnik (Bachelor) dizajna - Dizajn interijera s ukupno 240 ECTS bodova.

Stručni nazivi biti će usklađeni sa Zakonom o stručnim nazivima nakon njegovog donošenja.