eUniversity Cisco akademija eVodič eBrošura Upisi Webmail Distance Learning
BH EN

Održan nacionalni Erasmus+ dan u Bosni i Hercegovini

Nacionalni Erasmus+ ured u Bosni i Hercegovini u suradnji s Europskom agencijom za obrazovanje, kulturu i audiovizualnu komunikaciju (EACEA) organizirao je od 27. do 28. studenog 2023. godine informativni Erasmus+ dan povodom otvorenog Erasmus+ poziva.

Cilj događaja je promocija međunarodne dimenzije Erasmus+ programa 2021-2027 u oblasti visokog obrazovanja, uključujući izgradnju kapaciteta u visokom obrazovanju, strukovno obrazovanje i osposobljavanje mladih i sporta.

Događaj je održan online u dva dana na engleskom jeziku preko Zoom platforme.

Predstavnici Ureda za međunarodnu suradnju visokoškolskih institucija, uključujući Visoku školu "Logos centar", odazvali su se na poziv i sudjelovali u kreiranju novih mogućnosti ovog značajnog europskog programa u Bosni i Hercegovini.

Objavljeno 8.12.2023. u 14:41h