eUniversity Cisco akademija eVodič eBrošura Upisi Webmail Distance Learning
BH EN

Natječaj za mobilnost nastavnog osoblja u Mađarsku

Visoka škola “Logos centar” u Mostaru na osnovu dobivenog projekta u okviru programa Erasmus+ sa Sveučilištem iz Mađarske – Kodolanyi Janos University of Applied Sciences objavljuje natječaj za mobilnost nastavnog osoblja u svrhu poučavanja.

Mobilnost se može ostvariti u zimskom semestru akademske 2023./2024. godine (trajanje mobilnosti 5 dana + 2 dana putovanja).

Kriteriji za rang listu:

- Godine radnog iskustva na visokoškolskoj instituciji

- Dobro poznavanje radnog jezika mobilnosti (minimum B1)

- Kvalitet predloženoga plana rada

- Strateški ciljevi razvoja Logosa

- Poticanje raznovrsnosti područja iz kojih dolaze kandidati za mobilnost

- Dosadašnji broj ostvarenih mobilnosti

Rok za prijavu 22.09.2023. godine

Broj mjesta je ograničen.

Prijave na propisanim obrascima poslati na mail iro@logos-centar.com .

Objavljeno 12.9.2023. u 19:21h