eUniversity Cisco akademija eVodič eBrošura Upisi Webmail Distance Learning
BH EN

Održana IV. Međunarodna fotografsko-ekološka kolonija „Dunav“ - 2023.

Četvrta Međunarodna fotografsko-ekološka kolonija „Dunav“, održana je 26. kolovoza 2023. godine. Zamišljena je kao jednodnevno gostovanje fotografa iz Novog Sada, Beočina i država regije Bosne i Hercegovine te Hrvatske.

Petnaest sudionika fotografirali su razne motive koji su povezani s Dunavom. Pristup fotografiranju bio je dokumentarni i umjetnički, a zadatak fotografa već četvrtu godinu je da prikažu ljepotu koju pruža priroda uz Dunav i odnos čovjeka prema prirodi.

Fotografi su sa fotografiranjem krenuli u jutarnjim satima, a završili su rad u večernjim satima. Fotografi su fotografirali plaže: Oficirac, Štrand, Beočinsku i Čerevićku plažu, obilazili su obale i po osobnom izboru birali motive.

Sudionici kolonije su studenti koji studiraju fotografiju ili pohađaju te predmete na fakultetima, visokim i drugim školama koje izučavaju fotografiju. Budno oko profesora Tomislava Zovke iz Mostara, Željka Savića iz Novog Sada i Mensa Medara iz Stoca, profesionalnog fotografa, pratilo je rad studenata. Ars akademija je sudionicima pružala svu potrebnu logistiku u radu.

Cilj ove manifestacije je podizanje razine svijesti građana o čuvanju životne sredine.

Organizatori su: Društvo novih medija (Beočin) i ARS AКADEMIJA (Novi Sad).

Кruna rada ove manifestacije je izložba na kojoj su prikazani najbolji radovi. Organizator prakticira da se na svakoj koloniji prikažu radovi nastali prethodne godine.

Može se zaključiti da svi zajedno rade na podizanju razine svijesti građana o čuvanju životne sredine i rijeke Dunava.

Objavljeno 29.8.2023. u 14:39h