eUniversity Cisco akademija eVodič eBrošura Upisi Webmail Distance Learning
BH EN

Seminar "Uvod u javne nabavke u BiH i rizici od korupcije" organiziran za studente sigurnosnih studija

U prostorijama Visoke škole “Logos centra” u Mostaru dana 17.ožujka 2023. godine održan je drugi seminar "Uvod u javne nabavke u BiH i rizici od korupcije" u sklopu projekta "Budući profesionalci za transparentnije javne nabavke - #TranspireBiH " u Mostaru.

Cilj seminara je bio da se studentima na bliži način prikaže način funkcioniranja javnih nabavki u BiH, kao i koruptivne aktivnosti koje se događaju prilikom realizacije javnih nabavki.

U prvoj sesiji predavač Emsad Dizdarević iz Transparency International Bosna i Hercegovina je studente upoznao sa rizicima od korupcije u javnim nabavkama BiH.

U drugom dijelu prve sesije studente je adresirao i profesor na Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Armin Kržalić. Profesor Armin Kržalić studente je upoznao sa specifičnostima javnih nabavki u sektoru sigurnosti.

U drugoj sesiji predavač je bio gospodin Josip Jakovec, šef Grupe za normativno-pravne poslove u Agencija za javne nabavke BiH. Gospodin Jakovec je studente upoznao sa sistemom i načinom funkcioniranja javnih nabavki u BiH.

Projekat se financira grantom Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država (Department of State) kroz Program malih grantova Demokratske komisije.

Objavljeno 20.3.2023. u 17:44h