eUniversity Cisco akademija eVodič eBrošura Upisi Webmail Distance Learning
BH EN

ODRŽAN NACIONALNI ERASMUS+ INFO DAN

Nacionalni Erasmus+ ured u Bosni i Hercegovini u suradnji s Europskom agencijom za obrazovanje, kulturu i audiovizualnu komunikaciju (EACEA) organizirao je 17. i 18. prosinca 2022. godine informativni Erasmus+ dan.

Cilj događaja je promocija međunarodne dimenzije Erasmus+ programa 2021-2027 u oblasti visokog obrazovanja, uključujući izgradnju kapaciteta u visokom obrazovanju, međunarodnu kreditnu mobilnost,, Erasmus Mundus, Jean Monnet Action i Virtual Exchanges.

Događaj je održan online na engleskom jeziku preko Zoom platforme.

Predstavnici Ureda za međunarodnu suradnju visokoškolskih institucija, uključujući Visoku školu "Logos centar", odazvali su se na poziv i sudjelovali u kreiranju novih mogućnosti ovog značajnog europskog programa u Bosni i Hercegovini.

Objavljeno 21.11.2022. u 10:23h