eUniversity Cisco akademija eVodič eBrošura Upisi Webmail Distance Learning
BH EN

Održan radni sastanak s partnerima iz Slovačke

U srijedu 26. listopada 2022. godine održan je radni sastanak s koordinatorom za međunarodne odnose Peterom Martonom s Fakulteta menadžmenta i informatike , Sveučilište u Žilini i projekt menadžerom za Erasmus+ projekte i Europske regionalne i razvojne projekte Britom Endersova.

Ovaj sastanak je predstavljao pregled svih dosadašnjih aktivnosti i mobilnosti između naših institucija na aktualnom projektu. Do završetka projekta biti će realizirano 7 odlaznih mobilnosti studenata, 2 dolazne mobilnosti studenata te 4 mobilnosti akademskog osoblja, po dvije odlazne i dolazne sa svake institucije.

Dogovorena je daljnja suradnja za prijavu novog projekta na poziv početkom 2023. godine i proširenje opsega suradnje na ostale sastavnice Sveučilišta u Žilini.

Pored apliciranja na Erasmus+ KA1 projekte, predstavljen nam je SmartSoc (Education of Future ICT Experts Based on Smart Society Needs) i načini kako studenti Logos centra i njihovi mentori mogu sudjelovati.

Sveučilište u Žilini i Visoka škola Logos centar definirali su plan aktivnosti i suradnju za buduće razdoblje.

Objavljeno 3.11.2022. u 09:29h

Posljednje novosti