eUniversity Cisco akademija eVodič eBrošura Upisi Webmail Distance Learning
BH EN

Natječaj za razmjenu akademskog osoblja u Španjolsku

Visoka škola “Logos centar” u Mostaru na osnovu dobivenog projekta u okviru programa Erasmus+ KA107 sa španjolskim konzorcijem Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, Xunta Galicia objavljuje Natječaj za izbor akademskog osoblja Logos centra za mobilnost na jednu od institucija konzorcija.

Mobilnost se može ostvariti u ljetnom semestru akademske 2022./2023. godine (trajanje mobilnosti 5 dana + 2 dana putovanja)

Kriteriji za rang listu:

- Godine radnog iskustva na visokoškolskoj instituciji

- Dobro poznavanje radnog jezika mobilnosti (minimum A2)

- Iskustvo u razvoju edukativnih projekata koji se odnose na suradnju, metodologije obrazovanja ili razvoj suradnje između visokoškolske institucije i gospodarstva

- Suradnja u studentskim projektima mobilnosti

- Drugi objektivni kriteriji za koje se visokoškolska institucija može odlučiti u ovisnosti od karakteristika mobilnosti

- Osobe sa određenim invaliditetom.

Rok za prijavu 17.11.2022. godine

Broj mjesta je ograničen.


Prijave možete slati na mailiro@logos-centar.com.

Sve dodatne informacije možete dobiti na mail iro@logos-centar.com ili na broj telefona 036 445 800.

Objavljeno 3.11.2022. u 09:26h

Posljednje novosti