eUniversity Cisco akademija eVodič eBrošura Upisi Webmail Distance Learning
BH EN

Međunarodna studentska konferencija

Međunarodna studentska konferencija “ ODRŽIVI RAZVOJ U TVOJIM RUKAMA” održana je u Kiseljaku 23. svibnja 2022. godine u organizaciji Visoke škole "CEPS - Centar za poslovne studije" u partnerstvu s Veleučilištem u Bjelovaru .

Predstavnici Visoke škole “Logos centar” u Mostaru bili su studenti studija Energetika Marko Papić i Slavko Selak. Studenti su prezentirali dva rada pod nazivom “ HIDROELEKTRANE I MALE HIDROELEKTRANE NA SLIVU NERETVE I NJIHOVI UTJECAJI NA OKOLIŠ” i “VJETROELEKTRANE HERCEGOVINE”

Studenti su imali priliku aktivno sudjelovati u razmjeni mišljenja, stjecanju znanja i kompetencija. Ove godine studentska konferencija je dobila svoj međunarodni karakter uključivanjem studenata s visokoškolskih institucija iz Bosne i Hercegovine i regije.

 

Objavljeno 25.5.2022. u 11:11h