eUniversity Cisco akademija eVodič eBrošura Upisi Webmail Distance Learning
BH EN

IMPLEMENTACIJA ERASMUS+ DOLAZNE MOBILNOSTI AKADEMSKOG OSOBLJA

Na Visokoj školi “Logos centar” u Mostaru u razdoblju od 16. do 20. svibnja 2022. godine preko Erasmus+ programa boravili su profesori Jesus Ruiz Bueno i Manuel Gonzales Gomez.

Tijekom petodnevne posjete profesori su, pored obilaska Logos centra i kulturnih znamenitosti Hercegovine, imali priliku održati sastanke i razgovarati sa svim službama Logos centra vezano za buduću međuinstitucijsku suradnju i apliciranje na projekte Europske unije.

Potpisani su novi međunarodni sporazumi sUniversidad de Vigo i IES Federico Garcia Lorca.

U ovom tjednu Logos centar je ugostio i predstavnike drugih institucija iz Španjolske koji su na razmjeni u Bosni i Hercegovini.

Objavljeno 23.5.2022. u 10:30h