eUniversity Cisco akademija eVodič eBrošura Upisi Webmail Distance Learning
BH EN

ODRŽAN NACIONALNI ERASMUS+ INFO DAN

Nacionalni Erasmus+ ured u Bosni i Hercegovini u suradnji s Europskom agencijom za obrazovanje, kulturu i audiovizualnu komunikaciju (EACEA) organizirao je 16. prosinca 2021. godine informativni Erasmus+ dan povodom otvorenog Erasmus+ poziva.

Cilj događaja je promocija međunarodne dimenzije Erasmus+ programa 2021-2027 u oblasti visokog obrazovanja, uključujući izgradnju kapaciteta u visokom obrazovanju, međunarodnu kreditnu mobilnost,, Erasmus Mundus, Jean Monnet Action i Virtual Exchanges.

Događaj je održan online od 10 do 14 sati na engleskom jeziku preko Zoom platforme.

Predstavnici Ureda za međunarodnu suradnju visokoškolskih institucija, uključujući Visoku školu "Logos centar", odazvali su se na poziv i sudjelovali u kreiranju novih mogućnosti ovog značajnog europskog programa u Bosni i Hercegovini.

Objavljeno 17.12.2021. u 09:21h