eUniversity Cisco akademija eVodič eBrošura Upisi Webmail Distance Learning
BH EN

Natječaj za studentsku razmjenu u Slovačku

Na osnovu dobivenog ERASMUS+ projekta sa Sveučilištem u Žilini pozivamo studente da se prijave za studentsku razmjenu u Slovačku.

Mogućnost za prijavu na mobilnost imaju studenti studijskog programa: Poslovna ekonomija, Informacijske tehnologije i Promet.

Studentima je omogućen odlazak u Slovačku u ljetnom semestru akademske 2021./2022. godine. Studenti Poslovne ekonomije i Informacijskih tehnologija nastavu bi slušali na Faculty of Managament Science and Informatics, a studenti Prometa na Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications.

Studenti bi dobili stipendiju za tri mjeseca u iznosu od 800 EURA.

Svi prijavljeni studenti će biti rangirani na osnovu dosadašnjeg uspjeha u školovanju, odnosno na osnovu ostvarenog prosjeka ocjena.

Krajnji rok za prijavu je: 19.11.2021 godine.

Studenti se mogu prijaviti na e-mail: iro@logos-centar.com

Broj mjesta je ograničen.

Sve informacije o mobilnosti u Slovačku možete dobiti u Uredu međunarodne suradnje svaki dan od 12 do 15h.

 

Objavljeno 9.11.2021. u 16:29h