eUniversity Cisco akademija eVodič eBrošura Upisi Webmail Distance Learning
BH EN

USPJEŠNO REALIZIRANA MOBILNOST NASTAVNOG OSOBLJA S VELEUČILIŠTEM „NIKOLA TESLA“ U GOSPIĆU

U sklopu Erasmus+ projekta u ovom tjednu realizirana je mobilnost nastavnog osoblja na partnersku instituciju Veleučilište „Nikola Tesla“ u Gospiću.

U Gospiću su boravili profesori Visoke škole „Logos centar“ u Mostaru, sa studija Poslovne ekonomije Damir Jerković i sa studija Promet Mario Šakić.

Implementacijom ove mobilnosti nastavlja se uspješna suradnja s partnerskom institucijom te je u sljedećoj akademskoj godini planirana realizacija novog projekta koji uključuje mobilnosti studenata i osoblja.

Objavljeno 27.9.2021. u 14:16h