VRH

Studenti Logos centra u obilasku gradilišta autoceste Koridora Vc

✓ Organizacijske znanosti ✓ Poslovna ekonomija ✓ Pravo i financije ✓ Promet ✓ Dizajn ✓ Energetika ✓ Zaštita na radu i zaštita od požara ✓ Sigurnosne studije
Objavljeno 17.12.2020. u 14:49h

Studenti Visoke škole „Logos centar“ u Mostaru s voditeljima studija posjetili su 16.12.2020. godine gradilište JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar dionica Počitelj – Zvirovići, LOT 2 Most Počitelj. Most Počitelj predstavlja najduži i najviši most na autocesti na koridoru Vc čija je ukupna dužina 945, a visina 100 metara, a izvođači radova su kompanija Powerchina i hercegovačka tvrtka Hering.

Predstavnici ovih kompanija dočekali su studente Logosa te prezentirali radove na dionicama, izložili plan i dinamiku daljnjih aktivnosti.

Tijekom dvosatne posjete studenti su imali priliku upoznati se s načinom organiziranja gradilišta, preventivnim mjerama zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite životne sredine.

Posjeta je organizirana u sklopu redovnih aktivnosti Logos centra, koje se odnose na posjete gospodarskim subjektima čije su djelatnosti vezane za studijske programe na Visokoj školi „Logos centar“ u Mostaru.

U obilasku gradilišta sudjelovali su nastavnici i studenti studija Zaštita na radu i zaštita od požara, Promet i Energetika, dok su studenti Dizajna odradili fotografiranje i reportažu.

Novosti

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ... >