VRH

Natječaj za 100 stipendista na Visokoj školi "Logos centar"

✓ Organizacijske znanosti ✓ Poslovna ekonomija False ✓ Promet ✓ Dizajn False False ✓ Sigurnosne studije
Objavljeno 3.10.2020. u 11:56h

Central osiguranje d.d. kao jedna od najbrže rastućih osiguravajućih kuća u Bosni i Hercegovini koja ima jasnu poslovnu viziju od koje ne odstupamo, a ogleda se kroz, strateška ulaganja, stalna zapošljavanja i ulaganja u ljudske potencijale, kao i stalni rast prihoda i ostvarene dobiti, vodeći kontinuiranu brigu o našim klijentima i stalnim povećanjem kvalitete naših usluga, čine nas prepoznatljivim osiguravateljem na tržištu. Svoje poslovanje temeljimo na etičkim normama, socijalnoj osjetljivosti, pomaganjem sportskih i kulturnih događaja, te humanitarnim djelovanjem u zajednici u kojoj živimo i ostvarujemo prihod, a ovaj put odlučili smo se na novi iskorak i nudimo program stipendiranja studenata, te objavljujemo:

OGLAS ZA DODJELU 50 STIPENDIJA

I. PREDMET STIPENDIJE

(1) Raspisuje se oglas za dodjelu 50 (pedeset) stipendija za studente I. godine studija na Visokoj školi „Logos centar“ u Mostaru, i to za sljedeće studijske programe:
a) Studijski program: promet 20 (dvadeset) stipendija,
b) Studijski program: poslovna ekonomija 20 (dvadeset) stipendija,
c) Studijski program: organizacijske znanosti 10 (deset) stipendija.

(2) Stipendija Central osiguranje d.d. iz stavka (1) ove točke Oglas pokriva cjelokupne troškove školovanja stipendista za prvu I. godinu četverogodišnjeg studija na Visokoj školi „Logos centar“ u Mostaru.

II. UVJETI ZA DOBIVANJE STIPENDIJE

Uvjeti koje trebaju ispunjavati kandidati za dobivanje stipendiju su sljedeći:
a) da je državljanin Bosne i Hercegovine;
b) da ima stalno mjesto prebivališta na teritoriji Bosne i Hercegovine;
c) da nisu korisnici studentske stipendije iz drugih izvora financiranja;
d) da su završili četverogodišnju srednju školu u školskoj 2019./2020. godini.

III. POTREBNI DOKUMENTI

Uz motivacijsko pismo i CV kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz točke II. ovog Oglasa, i to:
a) Uvjerenje o državljanstvu,
b) Potvrdu o mjestu prebivališta,
c) Izjavu studenta kojom izjavljuje da nije korisnik stipendije iz drugih izvora financiranja,
d) Dokaz o završenoj četverogodišnjoj srednjoj školi u školskoj 2019./2020. godinu.

IV. ZAPOŠLJAVANJE STIPENDISTA

(1) Stipendistima Central osiguranja d.d. će se, ovisno o potrebama kompanije, u određenom vremenskom periodu, ponuditi mogućnost zaposlenja u društvu.

(2) Osim što ćemo stipendistima financirati troškove školovanja, cilj Central osiguranja d.d. je suradnja sa studentima tijekom studija, te ih uključivati u poslovne proces poduzeća putem studijskih posjeta, pružanjem mogućnosti održavanja praktične nastave i stručne prakse u kompaniji, te im tako pružiti mogućnost dodatnog usavršavanja i stjecana praktičnih znanja i vještina, odnosno zapošljavanja.

V. UGOVOR O DODJELI STIPENDIJE

(1) Ugovor o dodjeli stipendije studentima se zaključuje između Central osiguranja d.d. i stipendiste i ugovorom će se definirati međusobna prava i obveze.
(2) Sredstva koja se dodjeljuju su bespovratna i pokrivaju cjelokupne troškove školovanja stipendista za prvu I. godinu četverogodišnjeg studija na Visokoj školi „Logos centar“ u Mostaru.

VI. PRIJAVA ZA DODJELU STIPENDIJE

Ako si završio četverogodišnju srednju školu u školskoj 2019./2020. godinu i želiš studirati na Visokoj školi „Logos centar“ u Mostaru na jednom od navedenih studijskih programa točki I. ovog oglasa, s tim da ti se osigura plaćanje kompletnih troškova studiranja I godine studija pošalji motivacijsko pismo i CV i tako se prijavi za stipendiju Central osiguranja d.d. najkasnije do 20.10.2020. godine na email: stipendije@central-osiguranje.com

Više informacija na tel: +387 63 773 731 ili na email: bozo.dugandzic@gmail.com 

* * *

Društvo novotel d.o.o., novoosnovani mobilni operater u Bosni i Hercegovini, u čijoj jasnoj viziji rasta i razvoja je definiran pojam kontinuiranog ulaganja u razvoj ljudskih potencijala, donijelo je odluku o stipendiranju studenata s ciljem da na tržištu rada imamo adekvatne kadrove za razvoj vlastitog poslovanja koji tijekom školovanja stječu praksu i radna iskustva u tvrtki. Ovaj pristup razvoju vlastitog poslovanja dugoročno je benefit za tvrtku, jer talentirani kadrovi žele raditi u poslovnom okruženju u kojem će imati mogućnost ne samo da izraze vlastite talente, nego i da kontinuirano napreduju u karijeri, na način da imaju mogućnost da se kontinuirano školuju i profesionalno usavršavaju. Razvoj vlastitog poslovanja ćemo zasnivati na kontinuiranom investiranju u razvoj ljudskih potencijala, u prvom redu, stipendiranjem studenata, te objavljujemo:

OGLAS ZA DODJELU 50 STIPENDIJA

I. PREDMET STIPENDIJE

(1) Raspisuje se oglas za dodjelu 50 (pedeset) stipendija za studente I. godine studija na Visokoj školi "Logos centar" u Mostaru, i to za sljedeće studijske programe:
a) Studijski program: poslovna ekonomija 20 (dvadeset) stipendija,
b) Studijski program: organizacijske znanosti 15 (petnaest) stipendija,
c) Studijski program: sigurnosne studije 10 (deset) stipendija,
d) Studijski program: dizajn 5 (pet) stipendija.

(2) Stipendija društva novotel d.o.o. iz stavka (1) ove točke Oglas pokriva cjelokupne troškove školovanja stipendista za prvu I. godinu četverogodišnjeg studija na Visokoj školi „Logos centar“ u Mostaru.

II. UVJETI ZA DOBIVANJE STIPENDIJE

Uvjeti koje trebaju ispunjavati kandidati za dobivanje stipendiju su sljedeći:
a) da je državljanin Bosne i Hercegovine;
b) da ima stalno mjesto prebivališta na teritoriji Bosne i Hercegovine;
c) da nisu korisnici studentske stipendije iz drugih izvora financiranja;
d) da su završili četverogodišnju srednju školu u školskoj 2019./2020. godini.

III. POTREBNI DOKUMENTI

Uz motivacijsko pismo i CV kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz točke II. ovog Oglasa, i to:
a) Uvjerenje o državljanstvu,
b) Potvrdu o mjestu prebivališta,
c) Izjavu studenta kojom izjavljuje da nije korisnik stipendije iz drugih izvora financiranja,
d) Dokaz o završenoj četverogodišnjoj srednjoj školi u školskoj 2019./2020. godinu.

IV. ZAPOŠLJAVANJE STIPENDISTA

(1) Stipendistima društva novotel d.o.o. će se, ovisno o potrebama kompanija, u određenom vremenskom periodu, ponuditi mogućnost zaposlenja.

(2) Osim što ćemo stipendistima financirati troškove školovanja, cilj društva novotel d.o.o. je suradnja sa studentima tijekom studija, te ih uključivati u poslovne proces poduzeća putem studijskih posjeta, pružanjem mogućnosti održavanja praktične nastave i stručne prakse u kompaniji, te im tako pružiti mogućnost dodatnog usavršavanja i stjecana praktičnih znanja i vještina, odnosno zapošljavanja.

V. UGOVOR O DODJELI STIPENDIJE

(1) Ugovor o dodjeli stipendije studentima se zaključuje između društva novotel d.o.o. i stipendiste i ugovorom će se definirana međusobna prava i obveze.

(2) Sredstva koja se dodjeljuju su bespovratna i pokrivaju cjelokupne troškove školovanja stipendista za prvu I. godinu četverogodišnjeg studija na Visokoj školi „Logos centar“ u Mostaru.

Ako si završio četverogodišnju srednju školu u školskoj 2019./2020. godinu i želiš studirati na Visokoj školi „Logos centar“ u Mostaru na jednom od navedenih studijskih programa točki I. ovog oglasa, s tim da ti se osigura plaćanje kompletnih troškova studiranja I. godine studija pošalji motivacijsko pismo i CV i tako se prijavi za stipendiju novotel d.o.o. najkasnije do 20.10.2020. godine na email: stipendije@novotel.ba 

Više informacija na tel: +387 63 408 176 ili na email: mario.novotel@gmail.com

Novosti

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ... >