VRH

RAZVOJ KARIJERE DIPLOMANATA LOGOS-a: INTERVJU S LJUBICOM KORAĆ

False False False ✓ Promet False False False False
Objavljeno 17.6.2020. u 13:01h

LOGOS: Možete li nam reći nešto o sebi?

LJUBICA KORAĆ: Zovem se Ljubica Korać i dolazim iz Čitluka. Osnovnu školu završila sam u Čerinu, potom upisujem Srednju prometnu školu u Mostaru te nakon toga upisujem studij Cestovnog prometa na Visokoj školi Logos centar u Mostaru gdje stječem zvanje prvostupnika (bachelor) inženjera cestovnog prometa. Trenutno radim u kompaniji Testing Centar d.o.o.  Mostar.

 

LOGOS: Koliko dugo ste čekali na prvi posao nakon završetka studija? Radite li u struci?

LJUBICA KORAĆ: Odmah pred kraj studiranja studenti Logosa imali su priliku zaposliti se u razne kompanije s kojima  Visoka škola ima suradnju. Prijavila sam za radno mjesto u struci te počela raditi i prije nego što sam stekla gore navedeno zvanje.

 

LOGOS: Možete li nam reći nekoliko informacija o tvrtki u kojoj radite?

LJUBICA KORAĆ: TESTING CENTAR d.o.o. Mostar je društvo koje se bavi administrativnim i tehničkim poslova pri tehničkim analizama i ispitivanjima vozila, uslugama homologacije vozila i izdavanje potvrda i certifikata o usklađenosti s propisima u EU, analizom i arhiviranjem tahografskih listića, odnosno podataka iz analognih ili digitalnih tahografa i kartica vozača za prijevozničke kompanije, kao i stručna osposobljavanja u prometnoj struci.

 

LOGOS: Što možete reći o obrazovanju i zvanju koje ste stekli na Visokoj školi „Logos centar“ u Mostaru? Je li bilo odgovarajuće za Vaš posao kojim se sada bavite?

LJUBICA KORAĆ: Obrazovanje na Visokoj školi „Logos centar“ Mostar  je na jako kvalitetno i uvelike mi je pomoglo u poslu u kojem trenutno radim.

Tijekom studija imali smo priliku posjetiti kompanije koja se bave organizacijom i primjenom suvremenih tehnologija u prometu, unutarnjim transportom i skladištenjem i vidjeti kako u praksi funkcionira sve što smo naučili u teoriji. Znanje smo upotpunjavali kroz praktične vježbe u kabinetima cestovnog prometa Visoke škole.

Da, znanje koje sam stekla u potpunosti primjenjujem na poslu  u kojem trenutno radim.

 

LOGOS: Zašto ste se odlučili za studijski program Cestovnog prometa i kako je izgledao vaš tijek obrazovanja?

LJUBICA KORAĆ: Poslije osnovne škole i razmišljanja što bih mogla upisati jako me zanimao Promet, tu sam se pronašla i htjela sam stjecati znanje iz te oblasti. Kada sam završila srednju školu, odmah sam se odlučila za Visoku školu „Logos centar“  jer znam da imaju najkvalitetniji program i da tu mogu napredovati u znanju i praksi.

  

LOGOS: Koje su prednosti Vašeg obrazovanja i znanja stečenog na Logos-u za Vaš posao?

LJUBICA KORAĆ: Najveća prednost studiranja na Visokoj školi „Logos centar“ je što ima vrhunske tehničke uvjete i najkvalitetnije akademsko osoblje s puno radnog iskustva iz prakse koje nam završetkom studija uvelike pomaže na radnom mjestu.

 

LOGOS: Možete li dati neki savjet za buduće inženjere cestovnog prometa?

LJUBICA KORAĆ:

Ukoliko Vas zanima organizacija i planiranje u prometu, sigurnost odvijanja prometa, prijevoz osoba, roba ili informacija onda je studij Cestovnog prometa pravi smjer za izgradnju Vaše budućnosti. Uvijek se trudite više naučiti i primjenjivati stečeno znanje za razvoj vlastite karijere.

 

Novosti

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ... >