eUniversity Cisco akademija eVodič eBrošura Upisi Webmail Distance Learning
BH EN

Misija

Visoka škola „Logos centar“ u Mostaru je suvremena institucija koja izvodi nastavu na osam studijskih programa: Promet, Poslovna ekonomija, Sigurnosne studije, Organizacijske znanosti, Energetika, Zaštita na radu i zaštita od požara, Dizajn, te Pravo i financije.

LOGOS će biti prepoznatljiv u regiji unutar koje se nalazi po kvalitetu, inovativnosti i znanju koje studenti stječu.

LOGOS će težiti stalnom unaprjeđenju nastavnih planova i programa svojih studija, te razvoju novih studija s naglaskom na usklađivanje s potrebama tržišta rada.

LOGOS će biti povezan s okolinom u kojoj se nalazi, te će težiti ostvarenju izvrsnosti u obrazovnom, istraživačkom i umjetničkom radu.

LOGOS će biti usmjeren na međunarodnu suradnju i mobilnost kroz internacionalizaciju.

LOGOS će razvijati fizičke i ljudske resurse s ciljem pružanja najbolje usluge svojim studentima, te stavljati potrebe studenata na prvo mjesto, kako bi razvio motivirajuće okruženje za učenje i stjecanje znanja.

Vizija

Vizija LOGOSA je postati regionalno prepoznatljiva visoka škola na kojoj nastavnici, suradnici i studenti zajednički teže ostvarenju izvrsnosti i kvalitete u obrazovnom, istraživačkom i umjetničkom radu, te u suradnji sa okruženjem razvijaju društvo, gospodarstvo i kulturu temeljenu na znanju i inovativnosti.

Djelovanje Visoke škole usmjeriti na izradu i na razvoj i izmjene nastavnih planova i programa za postojeće studijske programe, te nove studijske programe koji će biti izrađeni na način da studentu omogućuju stjecanje širokog spektra kompetencija, a sve utemeljeno na pravilno definiranim ishodima učenja.

Činiti ljudski život boljim posredstvom inovativnog i visokokvalitetnog obrazovanja

Stekli smo ime u području obrazovanja, kako srednjoškolskog tako i visokoškolskog u BiH i inozemstvu, a naša misija koju postavljamo kao dugoročnu je da se Visoka škola "Logos centar" u Mostaru održi kao respektabilna ustanova u visokom školstvu, poznata i priznata kao visoko-kvalitetna i profesionalna institucija na ovim prostorima iz studijskih programa: Kriminalistike, Sigurnosti, Prava i financija, Cestovnog prometa, Poslovne ekonomije, Informacijskih tehnologija, Dizajna, Energetike, Zaštite na radu i zaštite od požara.

Postojimo da činimo pozitivan utjecaj na društvo u cjelini, da činimo ljudske živote boljima, posredstvom inovativnog i visokokvalitetnog obrazovanja. Obrazovanje u ovoj visokoškolskoj ustanovi našim diplomantima će omogućiti da posjeduju potrebna znanja, čisto razmišljanje, artikulaciju i efektivnost u rješavanju poslova i zadataka koje pred njih postavi poslovna praksa.

Iznad svega ističemo našu sposobnost da obrazujemo kadrove koje će moći da pruže uslugu na najvećem profesionalnom nivou, a naše djelovanje zasnivamo isključivo na kvalitetnoj edukaciji koja će omogućiti našim diplomantima postizanje kultnih pogodnosti, ekonomskog rasta, kvalitetu okoline te socijalna i personalna blagostanja.

Nema potrebe da se u našim prostorima, s našim kadrovima, stječu znanja koja nisu inovativno visokokvalitetna, to nećemo dopustiti.

Konstantan napredak i modernizacija obrazovnog sustava

Promjene u postojećem obrazovnom sustavu su potrebne, odnosno neophodne, jer sustav ne zadovoljava u potpunosti potrebe studenata i ne priprema ih kvalitetno za izazove s kojima će se susresti u budućoj praktičnoj primjeni teorijskih usvojenih znanja. Do sada je samo manji broj obrazovnih institucija u ovom regionu prihvatio izazov napretka i modernizacije obrazovnog sustava. Mi smo preteča vremena koje dolazi u visokoškolskoj djelatnosti jer zastarjeli način studiranja ne prakticiramo iz jednostavnog razloga što nije konkurentan na tržištu rada.

Smatrali smo neophodnim osnovati visokoškolsku ustanovu sa zanimljivim studijskim programima u kojoj će se razvijati suvremeni standardi kvalitete i profesionalnosti kako bi naredne generacije studenata dobile obrazovanje koje će ih pripremiti za izazove s kojima će se susresti u poslovnoj praksi.

Mi očekujemo profit, ali profit iz posla obrazovanja, koji je u funkciji humanosti i razvoja visokog školstva u BiH. Zadovoljenje potreba studenata je prvo iznad svih interesa, a dobra primjena stečenih znanja u praksi čine Visoku školu "Logos centar" velikom.

Integrativnost ne poznaje kompromise: biti pošten, konzistentan i korektan su odrednice koje nas vode punom ispunjenju zacrtanih ciljeva.

Znati ćemo na odgovarajući način u procesu obrazovanja upotrijebiti "zlatno pravilo" koje ćemo primjenjivati na partnere, studente i zaposlene, a to je timski rad s porukom: misli kao "mi", ne kao "ja".

Mogućnost brze integracije diplomanata u europske i svjetske tijekove

Cilj osnivanja Visoke škole "Logos centar" je obrazovanje potrebnih kadrova u oblasti visokog školstva u BiH uz uvođenje najnovijih metoda u nastavnom procesu koje primjenjuju afirmirane visoke škole u EU u studijskim programima: Kriminalistike, Sigurnosti, Cestovnog prometa, Prava i financija, Poslovne ekonomije, Informacijskih tehnologija, Dizajna, Energetike, Zaštite na radu i zaštite od požara. Zadaci koji proizilaze iz ciljeva osnivanja Visoke škole "Logos centar" u Mostaru te predviđenih odobrenih nastavnih planova i programa studija su pružanje relevantnih teorijskih i praktičnih znanja, sposobnosti i vještina u područjima djelovanja kako bi se diplomantima omogućilo da se vrlo brzo integriraju u europske i svjetske tijekove, kulturološki, tehnološki i obrazovno.

Visoko postavljeni ciljevi ove visokoškolske ustanove, ogledaju se u sljedećem:
- uspostavljati, razvijati, štititi i prenositi znanje i sposobnosti kroz nastavu i znanstveno-istraživački rad te time doprinositi razvoju sposobnosti pojedinaca i društva u cjelini;
- pružiti mogućnost građanima da, u skladu s propisima, uživaju korist visokog obrazovanja cijeli život;
- osigurati pristup akademskim slobodama, akademskoj autonomiji;
- osigurati otvorenost Visoke škole "Logos centar" prema javnosti, građanima i lokalnoj zajednici;
- osigurati nedjeljivost nastavnog rada i znanstvenog istraživanja;
- osigurati uvažavanje europskih humanističkih i demokratskih vrijednosti te usklađivanje s europskim sustavom visokog obrazovanja;
- osigurati poštivanje ljudskih prava i građanskih sloboda, uključujući zabranu svih oblika diskriminacije;
- osigurati koncept cjeloživotnog obrazovanja;
- promijeniti interakciju s društvenom zajednicom i obvezu Visoke škole "Logos centar" da razviju društvenu odgovornost studenata i drugih članova akademske zajednice;
- ponuditi inovacije, praktični rad i kvalitetno obrazovanje koje će poboljšati način razmišljanja kod studenata i omogućiti njihovo brže reagiranje u različitim situacijama, povećati njihovu pouzdanost i spremnost da profesionalno prihvate odgovornost.