VRH

Međunarodna suradnja

Ured za međunarodnu suradnju na Visokoj školi "Logos centar" u Mostaru započeo je sa radom u siječnju 2013. godine, proizilazeći iz potrebe za razmjenom znanja i iskustava sa drugim visokoškolskim institucijama i sveučilištima u zemlji, regiji i svijetu, u skladu sa misijom, vizijom i prioritetima ove visokoškolske ustanove.

Aktivnosti međunarodne suradnje na Visokoj školi "Logos centar" odnose se na razvoj međunarodnih odnosa s partnerskim ustanovama u svijetu, poticanje mobilnosti studenata, nastavnika i nenastavnoga osoblja te sudjelovanje u međunarodnim programima i projektima s područja visokog obrazovanja.

Međunarodna suradnja u Visokoj školi "Logos centar" Mostar ostvarivat će se putem:
- bilateralnih međusveučilišnih i međufakultetskih sporazuma;
- međunarodnih sveučilišnih mreža i udruga;
- međunarodnih projekata s područja visokog obrazovanja;
- međunarodnih znanstvenih i stručnih istraživačkih projekata;
- suradnje na razini fakulteta i akademija, odsjeka, katedri i pojedinačnih članova akademske zajednice;
- razmjenom studenta i nastavnog osoblja.

E-mail: iro@logos-centar.com

· Vodič za strane studente
· Strategija internacionalizacije
· Spisak predmeta koji se mogu slušati na engleskom jeziku

Ugovori i sporazumi
VISOKA ŠKOLA "CEPS-CENTAR ZA POSLOVNE STUDIJE", Josipa Bana Jelačića bb 71250 Kiseljak, BiH
Tel.: + 387(0) 30 875 208; 875 221
Fax: + 387(0) 30 875 245
e-mail: info@ceps.edu.ba
www.ceps.edu.ba

ŽUPANIJSKO TUŽITELJSTVO HERCEGOVAČKO-NERETVANJSKE ŽUPANIJE, Ante Starčevića 22, 88100 Mostar, BiH
Tel: +387 (0) 36 326 747
Fax: +387 (0) 36 327 842
e-mail: kztmo@tel.net.ba
www.kt-mostar.pravosudje.ba

VISOKA ŠKOLA ZA POSLOVNU EKONOMIJU I PREDUZETNIŠTVO BEOGRAD, Mitropolita Petra 8, 11 000 Beograd, Srbija
Tel: +381 (0) 11 2762 194
Fax: +381 (0) 11 2762 194
E-mail: info@vspep.edu.rs
www.vspep.edu.rs

AIESEC - mreža mladih za međunarodne razmjene
E-mail: anna.anicic@aiesec.net
Web: http://www.aiesec.ba/

DRŽAVNA AGENCIJA ZA ISTRAGE I ZAŠTITU, Nikole Tesle 59, 71123 Istočno Sarajevo
Tel: + 387 57 326 - 100
Fax: + 387 57 326 - 105
E-mail: sipa@sipa.gov.ba
Web: http://www.sipa.gov.ba

I.E.S. DE TEIS, Avenida de Galicia 101; 36216 Vigo, Spain
Tel: +34 886 12 04 64
e-mail: patricia.gonzalez.pardo@gmail.com
Web: http://www.edu.xunta.gal/centros/iesteis/

VISOKA ŠKOLA ZA INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE „VSITE“ , Klaićeva 7, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +38513764200
Web: www.vsite.hr

VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA – „BEOGRADSKA POLITEHNIKA“ Brankova 17, 11000 Beograd, Srbija
Web: www.politehnika.edu.rs

„PREŠOVSKA UNIVERZITA V PREŠOVE“ Ul. 17 Novembra, 08001 Prešov, Slovačka
Tel: +421517563110
Web: www.unipo.sk

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 10 Victoriel Blvd. Sibiu 550024, Romania
Tel: +40 269 210 512
Web: https://www.ulbsibiu.ro/

Testing centar d.o.o.
Bišće polje b.b. 88000 Mostar
Tel: +387 36 445 703; Fax: +387 36 445 705
e-mail: info@testing-centar.com

VISOKA ŠKOLA ZA SIGURNOST, Ul. I. Lučića 5, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (1) 61-68-414
Fax: +385 (1) 60-43-378
E-mail: neda.bogdan@vss.hr
www.vss.hr

VISOKA ŠKOLA MODERNOG BIZNISA, Narodnih heroja 30, 11070 Novi Beograd, Srbija
Tel.: +385 (0) 1126 00266
+385 (0) 1126 00766
e-mail: mbs@edu.rs
www.mbs.edu.rs

VISOKA ŠKOLA ZA MENADŽMENT I DIZAJN "ASPIRA", Mike Tripala 6, 21000 Split, Hrvatska
Domovinskog rata 65, 21000 Split, Hrvatska
Tel: +385 (0) 21 382 802
Fax: +385 (0) 21 382 805
E-mail: info@aspira.hr
www.aspira.hr

IAESTE BiH LC Mostar - Internacionalna organizacija za razmjenu studenata radi stručne prakse Matice hrvatske bb, Građevinski fakultet, 88000 Mostar
Tel.: +387 63 750 997
E-mail: iaeste.mostar@gmail.com
Web: http://iaeste.ba/

"IES Ribeira Do Louro" Ribeira, s/n – Torneiros, 36410 Porriño (Spain)
Tel.: 986 33 39 56
Fax.: 986 33 37 84
Web: www.edu.xunta.gal/centros/iesribeiralouro/

INTERNATIONAL SLAVIC UNIVERSITY „GAVRILO ROMANOVIC DERZAVIN“ IN SVETI NIKOLE Ul. „Marsal Tito“ 2220, Macedonia
Tel: +389 32 440 330; +389 47 222 503
E-mail: info@msu.edu.mk
Web: www.msu.edu.mk

SVEUČILIŠTE SJEVER Trg dr. Žarka Dolinara 1, 48 000 Koprivnica, Hrvatska
Tel: +385 42 493 392
Fax: +385 42 493 333
E-mail: international@unin.hr
Web: www.unin.hr

ESCOLA DE ARTE E SUPERIOR DE DESEÑO MESTRE MATEO, Rúa Virxe da Cerce, 32, 15703 Santiago de Compostela, Španjolska
Tel: +384 (0) 981 587 757
Fax: +384 (0) 981 572 293
E-mail: erasmus@easd.es
Web: www.easd.es

UNIVERZA V NOVI GORICI Vipavska cesta, 5000 Nova Gorica, Slovenija
Tel: +386 5 3315 257
Fax: +386 (0) 5 6205 200
E-mail: info@ung.si
Web: www.ung.si/en/

SOUTHERN FEDERAL UNIVERSITY 105/42 Bolshaya Sadovaya Str., Rostov-on-Don, 344006, Russia
Tel: +7 863 218-40-00
Fax: +7(863) 263 87 23
E-mail: centre@sfedu.ru
Web: http://sfedu.ru/index_eng

AYDIN ISTANBUL UNIVERSITY , Besyol Mah. Inonu Cad.No: 38
Sefakoy-Kücükcekmece, Istanbul, Turska
Tel: +90 (212) 444 1 428
Fax: +90 (212) 425 57 59
E-mail: info@aydin.edu.tr
www.aydin.edu.tr

B&B VISOKOŠKOLSKI ZAVOD KRANJ, Žagarjeva 27a, 4000 Kranj, Slovenija
Tel: +386 (0) 428 08304
Fax: +386 (0) 428 08322
E-mail: referat@bb.si
www.bb.si

KODOLANYI JANOS SVEUČILIŠTE PRIMIJENJENIH ZNANOSTI Szekesfehervar, Furdo utca 1. 8000, Mađarska
Tel.: +36 22 543 377
Fax: +36 22 543 391
E-mail: horvatieva@kodolanyi.hu
http://www.kodolanyi.hu/en/

UNIVERZITET DONJA GORICA Donja Gorica, 81000 Podgorica, Crna Gora
Tel: +382 (0)20 410 777
Fax: +382 (0)20 410 766
E-mail: udg@udg.edu.me
Web: www.udg.edu.me

INSTITUT JOAN BROSSA, Av. Mare de Déu de Montserrat, 78 08024, Barcelona
Tel. 934 335 180
E-mail: iesjoanbrossa@xtec.cat
Web: www.institutjoanbrossa.cat

CENTRO ESPECÍFICO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, c/ Casa de la Misericòrdia, 34, 46014 València
Tel.: 96 120 69 90
E-mail: atencio.alumnat@ceedcv.es
Web: www,ceedcv.org

CIP FP LUIS SUÑER SANCHIS, Avda. dels Esports, 27, 46600 Alzira
Tel: 96 245 78 15
Fax: 96 245 78 16
E-mail: 46000754@edu.gva.es
Web: www.fpalzira.es

IES LUIS BUÑUEL "CENTRO ESPECÍFICO DE FORMACIÓN PROFESIONAL", Dirección: C/ Berlín 2 - 28922 Alcorcón (Madrid)
Tel.: 91 610 70 13 - 91 610 70 56
Fax: 91 610 96 15
E-mail: ies.luisbunuel.alcorcon@educa.madrid.org
Web: www.iesluisbunuel.com

Žilinská univerzita v Žilina - Fakulta riadenia a informatiky
(University of Žilina Faculty of Management Science and Informatics)

Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, Slovakia
Phone: +421-41-513 4061
Web: https://www.fri.uniza.sk/en/

CENTAR ZA LJUDSKA PRAVA U MOSTARU, Adema Buća 50, 88100 Mostar, BiH
Tel: +387 (0) 36 581 035
Fax: +387 (0) 36 581 035
www.hrcm.mrezapravnepomoci.org

VELEUČILIŠTE „NIKOLA TESLA" U GOSPIĆU, Bana Ivana Karlovića 16, 53 000 Gospić, Hrvatska
Tel: +385 (0) 51 676 321
Fax: +385 (0) 53 573 076
E-mail: velegs@gs.t-com.hr
www.velegs-nikolatesla.hr

FAKULTET ZAŠTITE NA RADU U NIŠU, SVEUČILIŠTA U NIŠU Čarnojevića 10 A, 18 000 Niš, Srbija
Tel: +381 18 52 97 01
Fax: +381 18 24 99 62
E-mail: dekan@znrfak.ni.ac.rs
http://www.znrfak.ni.ac.rs/

VISOKA ŠKOLA ZA PRIMIJENJENE I PRAVNE NAUKE „PROMETEJ“ U BANJA LUCI Knjaza Miloša 10a
Tel: +387 51 315 810; 315 780
E-mail: prometej@prometejbl.edu.ba
Web: http://novi.prometejbl.edu.ba

KAZNENO POPRAVNI ZAVOD POLUOTVORENOG TIPA MOSTAR, Tvrtka Miloša 27, Mostar, BiH
Tel.: +387 (0)36 321 491
Fax: +387 (0)36 321 492
E-mail: info@kpzmostar.org
Web: www.kpzmostar.org

TAGANROG INSTITUTE OF MANAGEMENT AND ECONOMICS Petrovskaya 45, 347 900 Taganrog, Rusija
Tel: +7 (8634) 62880
Fax: +7 (8634) 63021
e-mail: makarova.h@gmail.com
Web: https://goo.gl/qZGzyJ

CIFP Valentín Paz Andrade, Španjolska
Estrada Vella de Madrid, 160, Meixueiro
36214, Vigo, (Pontevedra)
http://www.cifpvalentinpazandrade.es/
(+34) 627218968

ARH concept d.o.o. Mostar
Ulica kralja Petra Krešimira IV
88 000 Mostar

Central osiguranje d.d., Džemala Bijedića 39, 71 000 Sarajevo, BiH
Tel.: +387 33 408 900
Fax.: +387 33 408 901
E-mail: info@central-osiguranje.com
Web: www.central-osiguranje.com

BreakPoint d.o.o., Kneza Višeslava bb, Mostar
Tel.: +387 61 683 110
E-mail: office@breakpoint.ba
Web: www.breakpoint.ba/

bbw University of Applied Sciences, Njemačka
Leibnizstraße 11 – 13, 10625 Berlin
e-mail: info@bbw-hochschule.de
Tel: 030 31990950
Fax: 030 319909555
Web: https://www.bbw-hochschule.de/