eUniversity Cisco akademija eVodič eBrošura Upisi Webmail Distance Learning
BH EN

Visoka škola "Logos centar" Mostar

Međunarodna suradnja

Ured za međunarodnu suradnju na Visokoj školi "Logos centar" u Mostaru započeo je sa radom u siječnju 2013. godine, proizilazeći iz potrebe za razmjenom znanja i iskustava sa drugim visokoškolskim institucijama i sveučilištima u zemlji, regiji i svijetu, u skladu sa misijom, vizijom i prioritetima ove visokoškolske ustanove.

Aktivnosti međunarodne suradnje na Visokoj školi "Logos centar" odnose se na razvoj međunarodnih odnosa s partnerskim ustanovama u svijetu, poticanje mobilnosti studenata, nastavnika i nenastavnoga osoblja te sudjelovanje u međunarodnim programima i projektima s područja visokog obrazovanja.

Međunarodna suradnja u Visokoj školi "Logos centar" Mostar ostvarivat će se putem:
- bilateralnih međusveučilišnih i međufakultetskih sporazuma;
- međunarodnih sveučilišnih mreža i udruga;
- međunarodnih projekata s područja visokog obrazovanja;
- međunarodnih znanstvenih i stručnih istraživačkih projekata;
- suradnje na razini fakulteta i akademija, odsjeka, katedri i pojedinačnih članova akademske zajednice;
- razmjenom studenta i nastavnog osoblja.

E-mail: iro@logos-centar.com

Novosti

NATJEČAJ za mobilnost osoblja (KA107) u okviru programa Erasmus+

Visoka škola “Logos centar” u Mostaru na osnovu dobivenog projekta u okviru programa Erasmus+ s Veleučilištem “Nikola Tesla” u Gospiću objavlj... Saznajte više > Objavljeno 3.8.2021. u 13:07h 

Potpisan Memorandum o razumijevanju i suradnji s American English College

Visoka škola “Logos centar” u Mostaru potpisala je Memorandum o razumijevanju i suradnji s institucijom American English... Saznajte više > Objavljeno 27.6.2021. u 11:50h 

Studenti LOGOS CENTRA na ljetnoj školi “Sigurnost urbanih sistema – Tehnički sistemi u zaštiti od požara i privatnoj sigurnosti”

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu u partnerstvu ... Saznajte više > Objavljeno 22.6.2021. u 12:26h 

RAZMJENA STUDENATA LOGOS CENTRA U SLOVAČKU

Nakon što je Visoka škola “Logos centar” dobila  međunarodni projekt s partnerskom ins... Saznajte više > Objavljeno 21.6.2021. u 14:42h 

1 2 3 4  ... 

Ugovori i sporazumi