eUniversity Cisco akademija eVodič eBrošura Upisi Webmail Distance Learning
BH EN

Visoka škola "Logos centar" Mostar

Međunarodna suradnja

Ured za međunarodnu suradnju na Visokoj školi "Logos centar" u Mostaru započeo je sa radom u siječnju 2013. godine, proizilazeći iz potrebe za razmjenom znanja i iskustava sa drugim visokoškolskim institucijama i sveučilištima u zemlji, regiji i svijetu, u skladu sa misijom, vizijom i prioritetima ove visokoškolske ustanove.

Aktivnosti međunarodne suradnje na Visokoj školi "Logos centar" odnose se na razvoj međunarodnih odnosa s partnerskim ustanovama u svijetu, poticanje mobilnosti studenata, nastavnika i nenastavnoga osoblja te sudjelovanje u međunarodnim programima i projektima s područja visokog obrazovanja.

Međunarodna suradnja u Visokoj školi "Logos centar" Mostar ostvarivat će se putem:
- bilateralnih međusveučilišnih i međufakultetskih sporazuma;
- međunarodnih sveučilišnih mreža i udruga;
- međunarodnih projekata s područja visokog obrazovanja;
- međunarodnih znanstvenih i stručnih istraživačkih projekata;
- suradnje na razini fakulteta i akademija, odsjeka, katedri i pojedinačnih članova akademske zajednice;
- razmjenom studenta i nastavnog osoblja.

E-mail: iro@logos-centar.com

Novosti

Natječaj za studentsku mobilnost u Rumunjsku

Na osnovu dobivenog ERASMUS+ projekta s Universitatea Lucian Blaga Din Sibiu pozivamo studente da se prijave za studentsku razmjenu u Rumunjsku.

...

Saznajte više >

Objavljeno 14.10.2023. u 10:38h 
PRIJAVITE SE NA STUDENTSKU MOBILNOST U ŠPANJOLSKU

Na osnovu dobivenog ERASMUS+ projekta sa Universidad de Jaen pozivamo studente da se prijave za studentsku razmjenu u Španjolsku.

Mogućnost za p...

Saznajte više >

Objavljeno 11.10.2023. u 16:37h 
Natječaj za mobilnost nastavnog osoblja u Mađarsku

Visoka škola “Logos centar” u Mostaru na osnovu dobivenog projekta u okviru programa Erasmus+ sa Sveučilištem iz Mađarske – Ko...

Saznajte više >

Objavljeno 12.9.2023. u 19:21h 
Prijavite se na Erasmus+ studentsku mobilnost u Republiku Hrvatsku

Na osnovu dobivenog ERASMUS+ projekta sa institucijom Veleučilište „Nikola Tesla“ iz Gospića pozivamo studente da se prijave za studentsku razmjenu u Republiku Hrvatsku!

...

Saznajte više >

Objavljeno 11.9.2023. u 14:38h 
1 2 3 4  ... 

Ugovori i sporazumi