Dijagram

Dobro došli!

Visoka škola "Logos centar" u Mostaru na poslovnoj adresi Bišće polje bb je moderna visokoškolska obrazovno-znanstvena institucija, koja u okviru svoje matične djelatnosti, na temelju odobrenja Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa Hercegovačko-neretvanske županije /kantona samostalno izvodi programe osnovnih akademskih preddiplomskih studija prvog (I) ciklusa, po Bolonjskom prosesu u trogodišnjem i četverogodišnjem trajanju. Visoka škola "Logos centar" u Mostaru utemeljena je kao trajno izvorište znanstvenih i nastavnih djelatnosti ali i inovativnih tehnologija i usluga koje su potrebne nacionalnom gospodarskom sektoru za razvoj i rast.

Visoka škola “Logos centar” superiorni kvalitet nastavnog procesa je potvrdila dobivanjem rješenja o institucionalnoj akreditaciji izdatim od Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-a broj: 05-03-40-2016-7/15 od 07.srpnja 2015. godine. Rješenje je izdano na preporuku Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvalitete Bosne i Hercegovine broj: 05-33-1-37-6/15 od 29. lipnja 2015. godine. Akreditacija Visoke škole “Logos centar” omogućava lakše prepoznavanje i priznavanje diploma Logosa u cijeloj Europi jer garantira primjenu bolonjskih i europskih standarda u procesu visokoškolskog obrazovanja.

Trajanje studija na Visokoj školi „Logos centar" u Mostaru:
I. Preddiplomski studij traje, tri akademske godine (6 semestara), po završetku studija, diplomant stječe ukupno 180 ECTS bodova.

II. Preddiplomski studij traje četiri akademske godine (8 semestara), po završetku studija, diplomant stječe ukupno 240 ECTS bodova.

Način izvođenja studija:
- Studij se izvodi kao redovni i izvanredni studij.
- Studij se izvodi po Bolonjskom procesu.

Loading

FOTO GALERIJA

ZAMOLBA ZA UPIS

OBAVIJEST ZA MEDIJE
"Jačanje integriteta visokoškolskih ustanova" - seminar

DOGAĐANJA

Posjet delegacije Visoke škole “Logos Centar” Mostar i Visoke škole “CEPS” Kiseljak Kodolanyi Janos University sveučilištu u Mađarskoj
Posjeta delegacije sa mađarskog Kodolányi János Sveučilišta primijenjenih znanosti
Visoka škola „Logos centar“ u Mostaru kao dio tima Bosne i Hercegovine na Konferenciji o internacionalnoj suradnji zemalja Bosne i Hercegovine i Italije u Chieti-u
Studentica Visoke škole „Logos centar“ u Mostaru, studijskog programa Dizajn, Marija Čilić, obavila je prvu međunarodnu stručnu praksu, u suradnji sa međunarodnom mrežom mladih AIESEC
Podrška mladim talentima
Stručno-edukacijska posjeta Starog grada i kulturoloških spomenika, studentica Dizajna Visoke škole “Logos centar“ u Mostaru
Stručno-edukativna posjeta studenata Cestovnog prometa poduzeću Globtour d.o.o. Međugorje
Izložba slika "Organske refleksije" Brune Bijakšića
Sudjelovanje studentica studijske grupe Dizajn na Fashion weeku u Sarajevu
Posjeta hidroelektrani Salakovac
Stručno – edukacijska posjeta studenata Cestovnog prometa Visoke škole „Logos centar“ u Mostaru
Posjeta studenata Poslovne ekonomije Međunarodnom sajmu gospodarstva 2015.
Nostrifikacija diplome
U Sarajevu održan seminar „Borba protiv korupcije u visokom obrazovanju“
Praktična nastava i posjet studenata dizajna poduzeću "Ećo Company" u Sarajevu
Studenti Visoke škole „Logos centar“ na seminaru „Euroatlanske sigurnosti“ u Sarajevu
Misija OESS-a na Visokoj školi „Logos centar“ u Mostaru

OSNOVNI PODACI

Naziv ustanove:
Visoka škola "Logos centar" u Mostaru

Sjedište i mjesto izvođenja:
Bišće polje b.b., 88100 Mostar

Identifikacijski broj: 4227723250004
Žiro račun: 1327002010146713 NLB Tuzlanska banka dd, BiH


Dokumenti potrebni za upis na preddiplomski studij