Dijagram

Dobro došli!

Visoka škola "Logos centar" u Mostaru na poslovnoj adresi Bišće polje bb je moderna visokoškolska obrazovno-znanstvena institucija, koja u okviru svoje matične djelatnosti, na temelju odobrenja Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa Hercegovačko-neretvanske županije /kantona samostalno izvodi programe osnovnih akademskih preddiplomskih studija prvog (I) ciklusa, po Bolonjskom prosesu u trogodišnjem i četverogodišnjem trajanju. Visoka škola "Logos centar" u Mostaru utemeljena je kao trajno izvorište znanstvenih i nastavnih djelatnosti ali i inovativnih tehnologija i usluga koje su potrebne nacionalnom gospodarskom sektoru za razvoj i rast.

Trajanje studija na Visokoj školi „Logos centar" u Mostaru:
I. Preddiplomski studij traje, tri akademske godine (6 semestara), po završetku studija, diplomant stječe ukupno 180 ECTS bodova.

II. Preddiplomski studij traje četiri akademske godine (8 semestara), po završetku studija, diplomant stječe ukupno 240 ECTS bodova.

Način izvođenja studija:
- Studij se izvodi kao redovni i izvanredni studij.
- Studij se izvodi po Bolonjskom procesu.