Dijagram

Dobro došli!

Visoka škola "Logos centar" u Mostaru na poslovnoj adresi Bišće polje bb je moderna visokoškolska obrazovno-znanstvena institucija, koja u okviru svoje matične djelatnosti, na temelju odobrenja Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa Hercegovačko-neretvanske županije /kantona samostalno izvodi programe osnovnih akademskih preddiplomskih studija prvog (I) ciklusa, po Bolonjskom prosesu u trogodišnjem i četverogodišnjem trajanju. Visoka škola "Logos centar" u Mostaru utemeljena je kao trajno izvorište znanstvenih i nastavnih djelatnosti ali i inovativnih tehnologija i usluga koje su potrebne nacionalnom gospodarskom sektoru za razvoj i rast.

Trajanje studija na Visokoj školi „Logos centar" u Mostaru:
I. Preddiplomski studij traje, tri akademske godine (6 semestara), po završetku studija, diplomant stječe ukupno 180 ECTS bodova.

II. Preddiplomski studij traje četiri akademske godine (8 semestara), po završetku studija, diplomant stječe ukupno 240 ECTS bodova.

Način izvođenja studija:
- Studij se izvodi kao redovni i izvanredni studij.
- Studij se izvodi po Bolonjskom procesu.

Loading

FOTO GALERIJA

Poziv za prijavu na Internacionalno takmmičenje i nagradu za dizajn

ZAMOLBA ZA UPIS

Nostrifikacija diplome
U Sarajevu održan seminar „Borba protiv korupcije u visokom obrazovanju“
Praktična nastava i posjet studenata dizajna poduzeću "Ećo Company" u Sarajevu
Studenti Visoke škole „Logos centar“ na seminaru „Euroatlanske sigurnosti“ u Sarajevu
Misija OESS-a na Visokoj školi „Logos centar“ u Mostaru

OSNOVNI PODACI

Naziv ustanove:
Visoka škola "Logos centar" u Mostaru

Sjedište i mjesto izvođenja:
Bišće polje b.b., 88100 Mostar

Identifikacijski broj: 4227723250004
Žiro račun: 1327002010146713 NLB Tuzlanska banka dd, BiH


Dokumenti potrebni za upis na preddiplomski studij