eUniversity Cisco akademija eVodič eBrošura Upisi Webmail Distance Learning
BH EN

Potpisan Inter-institucionalni ugovor o suradnji s Lucian Blaga University of Sibiu

Visoka škola „Logos centar“ u Mostaru potpisala je Inter-institucionalni ugovor o međunarodnoj suradnji, ključna aktivnost 1 Erasmus+ programa s Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu iz Rumunjske.

Sporazumom je obuhvaćena suradnja međunarodne razmjene studenata i nastavnog i nenastavnog osoblja putem Erasmus+ programa za područje inženjerstva, energetike i ekonomije.

Detaljnije informacije o partnerskoj instituciji možete pronaći na linku https://www.ulbsibiu.ro/en/.

Objavljeno 23.11.2022. u 19:07h