VRH

Gostujuće predavanje „Zakonska regulativa o zaštiti od požara“

False False False False False False ✓ Zaštita na radu i zaštita od požara False
Objavljeno 20.5.2019. u 11:22h

U prostorijama Visoke škole „Logos centar“ u Mostaru, 17. svibnja 2019. godine, održano je predavanje „Zakonska regulativa o zaštiti od požara“ za studente studijskog programa Zaštite na radu i zaštite od požara te Energetike.

Zaštita od požara obuhvaća skup aktivnosti čiji je cilj smanjenje rizika nastanka požara, odnosno brzo i kvalitetno gašenje požara ako do istog dođe. Pri tome je potrebno osigurati ispravno funkcioniranje sustava za detekciju i dojavu požara te sustava za gašenje požara. Potrebno je definirati sve radnje koje je potrebno poduzeti u slučaju nastanka požara.

Gost predavač je bio Ahmet Žustra, diplomirani inženjer strojarstva, inspektor Ministarstva unutarnjih poslova HNŽ, sektora zaštite od požara.

Studentima je detaljno objasnio koje su nadležnosti donošenja propisa iz oblasti zaštite od požara, zakona o zaštiti od požara. Poseban naglasak je stavljen na organizaciju zaštite od požara i primjenu mjera zaštite od požara. Raspravljalo se o uzrocima požara i klasifikaciji gorivih materijala. Pojasnio je koje mjere primijeniti ukoliko dođe do požara te koja sredstva upotrijebiti za gašenje.

Cilj predavanja je da se studenti pobliže upoznaju s zakonskim propisima zašite od požara i njegovoj primjeni.

Novosti

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ... >