VRH

Prijava na Međunarodnu ljetnu školu

False False False False False False False ✓ Sigurnosne studije
Objavljeno 4.5.2019. u 12:58h

Pozivamo studente Sigurnosnih studija da se prijave na natječaj za Međunarodnu ljetnu školu „Prevencija rizika u urbanim sredinama“ koja će se održati od 24.06.2019. do 28.06.2019 godine u Sarajevu.

Međunarodna ljetna škola traje sedam dana tijekom kojih će se slušati nastava iz 7 povezanih modula i izraditi završni zadatak. Studenti će imati praktične pokazne vježbe evakuacije iz stambenih i poslovnih zgrada te izradu planova za evakuaciju i spašavanje.

Polaznicima Međunarodne Ljetne škole „Prevencija rizika u urbanim sredinama“ izdaje se zajednički certifikat Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu i Filozofskog fakulteta Univerziteta „Sv. Kiril i Metod“ iz Skopja. Uz certifikat se izdaje i dodatak na engleskom jeziku.

Broj mjesta je ograničen, a prijaviti se možete na mail info@logos-centar.com najkasnije do 17.05.2019. godine.

Više informacija o ljetnoj školi na www.summerschool.ba.

Novosti

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ... >