VRH

Predstavnici šest obrazovnih institucija iz Španjolske u posjeti „Logos centru“

✓ Organizacijske znanosti ✓ Poslovna ekonomija ✓ Pravo i financije ✓ Promet ✓ Dizajn ✓ Energetika ✓ Zaštita na radu i zaštita od požara ✓ Sigurnosne studije
Objavljeno 27.4.2019. u 00:43h

Predstavnici šest institucija iz Španjolske su od 22.04.2019. do 26.04.2019. godine bile na razmjeni
u Bosni i Hercegovini u okviru Erasmus+ projekta. Visoka škola „Logos centar“ ugostila je profesore sa institucija: Universidad de A Coruna, IES El Lago, IES Luis Seoane, CIFP La Laboral, IES Miguel de Cervantes i Daniel Castelao.

Održan je  radni sastanak na kojemu su se profesori detaljno upoznali s radom, studijskim programima i smjerovima koji se izvode na Visokoj školi, predstavili svoje institucije i naglasili potencijalna područja suradnje.
Potpisani su Sporazumi o suradnji koji načelno određuju plan budućih aktivnosti poput razmjene profesora i osoblja, razmjene studenata i mogućnost obavljanja stručne prakse u inozemstvu.

Visoka škola „Logos centar“  je do sada ostvarivala uspješnu suradnju s institucijama iz Španjolske i konstantno uspostavlja nove kontakte s potencijalnim međunarodnim partnerima i institucijama od interesa.

Informacije o institucijama možete naći na sljedećim linkovima:

www.danielcastelao.org; www.iesmigueldecervantes.com; www.edu.xunta.gal/centros/iesluisseoane;  http://www.cifplalaboral.es;  www.udc.es

Novosti

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ... >