VRH

Visoka škola ''Logos centar'' na 13. međunarodnoj konferenciji "Menadžment & sigurnost - M & S 2018"

✓ Organizacijske znanosti ✓ Poslovna ekonomija ✓ Pravo i financije ✓ Promet ✓ Dizajn ✓ Energetika ✓ Zaštita na radu i zaštita od požara ✓ Sigurnosne studije
Objavljeno 19.6.2018. u 14:11h

Visoka škola „Logos centar“ Mostar je prethodni vikend od 14.6.2018-17.6.2018 bila suorganizator i učesnik Međunarodne Konferencije "Menadžment & sigurnost - M&S"  13-te po redu u organizaciji THE EUROPEAN SOCIETY OF SAFETY ENGINEERS (ESSE) u Ohridu, Makedonija.

Profesori Visoke škole „Logos centar“ Mostar Prof. VŠ dr. Lutvo Haznadarević i Prof. VŠ dr. Miliša Todorović su izlagali rad na temu „Managing projects in the field of environment and life quality.“

Konferencija ima uspješnu povijest i obećavajuću budućnost: ljudski, društveni i ekonomski aspekti sigurnosti, stalna pojava novih rizika, a time i potreba za učinkovitim i preventivnih mjera i oblika zaštite i, prije svega, potrebe za međunarodnom suradnjom u istraživanju i razvoju upravljanja sigurnošću.

Od prve konferencije održane 2006. godine (M & S 2006) na 12. konferenciju (M & S 2017) okupljeno je ukupno 1.884 autora i sudionika: predstavljeno je ukupno 574 radova, koji su su pregledani i kategorizirani kao znanstveni i stručni radovi objavljeni u cijelosti sa ukupno 5.910 stranica.

U posljednjim godinama bile su teme: "Osnovne funkcije upravljanja i sigurnosti" (M & S 2010 - M & S 2014) konferencije su bile: "Planiranje i sigurnost", "Organizacija i sigurnost "," Upravljanje ljudskim resursima i sigurnost "," Vođenje i sigurnost "i" Kontroliranje i sigurnost ". Taj programski ciklus predstavio je odnos između sigurnosti i osnovnih funkcija upravljanja, temeljito i na jedinstven način u globalnim terminima struke i znanosti upravljanja i sigurnosti. Prije su bile teme konferencije "Integrirano upravljanje sustava i sigurnosti "(M & S 2008)," Upravljanje krizama i sigurnost "(M & S 2009).

Novi petogodišnji program ciklusa konferencije pod nazivom "Suvremeni koncepti menadžmenta i sigurnost "određene godišnjim temama:" Upravljanje stresom i sigurnost "(M & S 2015), "Održivi razvoj i sigurnost" (M & S 2016), "Upravljanje znanjem i sigurnost" (M & S 2017), "Upravljanje projektima i sigurnost" (M & S 2018) i upravljanje procesima i Sigurnost "(M & S 2019). Te su teme izazov za međunarodnu suradnju znanstveno istraživački i razvojni projekti, rješavanje problema i modeliranje modela sinergija suvremenih koncepata upravljanja i sigurnosti ljudi, imovine i okoliša.

 


Novosti

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ... >