VRH

Distance Learning

Učenje na daljinu - Odlukom o davanju suglasnosti broj: 05-03-40-1440-1/16 od 18.05.2016. godine Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ/K je dalo suglasnost na Odluku Senata Visoke škole „Logos centar“ u Mostaru broj 363-1/16 od 03.05.2016. godine o upisu studenata na prvu godinu studija, a kojom je odobreno i izvođenje studija na daljinu, distance learning i to za studijske programe Promet, Poslovna ekonomija, Sigurnosne studije, Zaštita na radu i zaštita od požara, Organizacijske znanosti, Energetika i Pravo i financije.

Distance Learning je oblik obrazovnog procesa, a koji zahvaljujući brzom razvoju informacijskih tehnologija zauzeo visoko mjesto među klasičnim metodama obrazovanja. Ovakvom metodom učenja studenti koji radi poslovnih ili drugih obaveza nisu u mogućnosti klasični raspored integrirati u svoj raspored, mogu predavanja prilagoditi sebi.

Vrijeme i lokaciju predavanja biraju sami, te nastavu mogu pratiti u onom vremenu i na onoj lokaciji koja njima odgovara te na taj način mogu uštedjeti vrijeme i ostvariti vrhunske rezultate.