Studijski program: Studij zaštite na radu i zaštite od požara

O studiju

Zaštita na radu je skup tehničkih, zdravstvenih, pravnih, psiholoških, pedagoških i drugih djelatnosti s pomoću kojih se otkrivaju i otklanjaju opasnosti što ugrožavaju život i zdravlje osoba na radu i utvrđuju mjere, postupci i pravila da bi se otklonile ili smanjile te opasnosti.

Svrha zaštite na radu je stvarati sigurne radne uvjete kako bi se spriječile ozljede na radu, profesionalne bolesti i nezgode na radu, odnosno umanjivanje eventualnih štetnih posljedica ukoliko se opasnost ne može otkloniti. Provođenje zaštite na radu ne ograničava se samo na profesionalne bolesti, već se nastoji spriječiti bilo koja bolest, odnosno ozljeda, dok se veća pažnja poklanja profesionalnim oboljenjima.

U radnoj okolini mnogi utjecaji djeluju na zdravlje i sigurnost radnika. Posljedice nepovoljnih uvjeta rada jesu povrede na radu, profesionalne bolesti, opterećenje radnika, troškovi za poslodavca... Inženjeri zaštite na radu vode računa o čovjekovoj sigurnosti u radu. Prilagođivanja radne okoline čovjeku i prilagođivanja čovjeka radnoj okolini inženjeri zaštite na radu nastoje smanjiti neugodne opasnosti pri radu i ublažiti njihove posljedice.

Inženjeri zaštite na radu utvrđuju postupke, metode i sredstva za zaštitu na radu. Zaštita na radu obvezna je i propisana zakonima. Inženjeri zaštite na radu primjenjuju zakonska pravila na raznim područjima ljudske djelatnosti, u svakodnevnim prilikama. U svakom poduzeću, pogotovo ako poduzeće ima više od 50 zaposlenika, poslodavac je dužan zaposliti tzv. stručnjaka za sigurnost.

Studijski smjer: Zaštita na radu

Sigurnost i zdravlje na radu, bachelor inženjer zaštite može provoditi ukoliko to podrazumijeva: izradu akta o procjeni rizika za sva radna mjesta u radnoj okolini, izradu elaborata za ostvarivanje prava na staž osiguranja s uvećanim trajanjem, kao i reviziju istih; obavljanje poslova sigurnosti i zdravlja na radu; poslovi zaštite zdravlja zaposlenih: preventivni pregledi i ispitivanja opreme za rad (strojevi, uređaji, postrojenja, instalacije itd..); izradu uputstava za siguran rad; ispitivanja radne okoline, kemijskih i fizičkih štetnosti, mikroklime, bioloških štetnosti; itd...

Osnova za provođenje zaštite na radu je procjena opasnosti. Procjena opasnosti izrađuje se u skladu s priznatim metodama te služi za utvrđivanje postojanja opasnosti, vrste opasnosti te opseg opasnosti. Nakon provedene analize daju se prijedlozi mjera za umanjenje opasnosti i kontrolu provođenja utvrđenih mjera.

Studijski smjer: Zaštita od požara

Kod zaštite od požara osnovni cilj programa je osposobljavanje studenata za primjenu znanstvenih i stručnih dostignuća u rješavanju problema zaštite od požara i za razvoj i upravljanje sustavima zaštite od požara.

Posebni ciljevi programa su stjecanja znanja i vještina za: analizu i ocjenu rizika od požara i eksplozija, razvoj i primjenu metodologija, metoda, alata i procedura u upravljanju sustavom zaštite od požara i eksplozija, nadzor u sustavu zaštite od požara, ekspertizu požara i eksplozija, organiziranje i rukovođenje sustavom zaštite od požara, projektiranje i upravljanje kvalitetom sustava zaštite od požara, strateško planiranje i razvoj sustava zaštite od požara, permanentno obrazovanje i razvoj sustava znanja u području zaštite od požara, inovacijske aktivnosti i timski rad.

Savladavanjem studijskog programa student stječe profesionalnu kompetenciju za: procjenu i osiguranje rizika od požara i eksplozija, nadzor u području zaštite od požara i eksplozija, optimizaciju i upravljanje raspoloživim resursima u sustavu zaštite od požara, izradu izvješća o stanju zaštite od požara i eksplozija, izradu planova i tehničke dokumentacije u oblasti zaštite od požara i eksplozija, projektiranje sustava za nadzor, dojavu i gašenje požara, organiziranje i rukovođenje intervencijama, spašavanjem, evakuacijom i sanacijom požara i eksplozija, ekspertizu požara i eksplozija, obrazovanje i upravljanje znanjem iz oblasti zaštite od požara i ekspolozija, obučavanje, profesionalnu selekciju i razvoj vještina u oblasti zaštite od požara i eksplozija, izradu normativnih akata iz oblasti zaštite od požara i eksplozija, razvoj metodologije, metoda i procedura za upravljanje sustavom zaštite od požara, razvoj metoda i metrike za procjenu učinkovitosti sustava zaštite od požara, upravljanje projektima i inovacijama u sustavu zaštite od požara, organiziranje i rukovođenje sustavom zaštite od požara, primjena informacijskih tehnologija u inženjerstvu zaštite od požara.

Trajanje studija

I. Preddiplomski studij Zaštite na radu i zaštite od požara traje tri akademske godine (6 semestara), po završetku studija, diplomant stječe ukupno 180 ECTS bodova.

II. Preddiplomski studij Zaštite na radu i zaštite od požara traje četiri akademske godine (8 semestara), po završetku studija, diplomant stječe ukupno 240 ECTS bodova.

Nastavni plan i program

Stečeni naziv nakon završetka studija

Vrste studija i zvanje za studijski smjer Zaštita na radu:

- Preddiplomski studij Zaštite na radu i zaštite od požara, studijski smjer Zaštita na radu, traje tri akademske godine (6 semestara), po završetku studija, diplomant stječe stručni naziv: Prvostupnik (Bachelor) inženjer zaštite na radu s ukupno 180 ECTS bodova.

- Preddiplomski studij Zaštite na radu i zaštite od požara, studijski smjer Zaštita na radu, traje četiri akademske godine (8 semestara), po završetku studija, diplomant stječe stručni naziv:Prvostupnik (Bachelor) inženjer zaštite na radu s ukupno 240 ECTS bodova.

Vrste studija i zvanje za studijski smjer Zaštita od požara:

- Preddiplomski studij Zaštite na radu i zaštite od požara, studijski smjer Zaštita od požara, traje tri akademske godine (6 semestara), po završetku studija, diplomant stječe stručni naziv:Prvostupnik (Bachelor) inženjer zaštite od požara s ukupno 180 ECTS bodova.

- Preddiplomski studij studij Zaštite na radu i zaštite od požara, studijski smjer Zaštita od požara, traje četiri akademske godine (8 semestara), po završetku studija, diplomant stječe stručni naziv: Prvostupnik (Bachelor) inženjer zaštite od požara s ukupno 240 ECTS bodova.

Stručni nazivi biti će usklađeni sa Zakonom o stručnim nazivima nakon njegovog donošenja.

Upisi

Status studenta preddiplomskog studija, studija Zaštite na radu i zaštite u požaru na Visokoj školi "Logos centar” u Mostaru stječe se upisom u odgovarajuću godinu studija na. Upis se vrši na temelju javnog natječaja.

Pravo učešća na natječaj imaju osobe sa završenom četverogodišnjom srednjom školom u BiH, koje su psihofizički sposobne za svladavanje nastavnog sadržaja, kao i strani državljani i osobe bez državljanstva sa završenom srednjom školom u inozemstvu, nakon izvršene nostrifikacije, odnosno ekvivalencije svjedočanstava o završenom srednjem obrazovanju u inozemstvu.

Strani državljani i osobe bez državljanstva upisuju se na Visoku školu "Logos centar” u Mostaru pod istim uvjetima kao i državljani BiH ako međunarodnim konvencijama i ugovorima nije drugačije određeno.

Postupak upisa
Postupak upisa provodi se za sve pristupnike koji su u rokovima propisanim javnim natječajem za upis studenata ispunili Zahtjev za upis korištenjem Internet obrasca ili osobno u pisanoj formi popunili Upisni list, Zahtjev za upis, predali svu potrebnu dokumentaciju i uplatili trošak upisnih materijala, te (I.) prvu ratu troškova studija.

Dokumenti potrebni za upis na preddiplomski studij

Troškovi studija

Visoka škola "Logos centar” Mostar izvodi studij koji se financira isključivo iz vlastitih izvora ove ustanove.

Za akademsku godinu 2015./2016. svi studenti s preddiplomskog studija, studija Zaštite na radu i zaštite od požara, plaćaju troškove studija za cijelu godinu u ukupnom iznosu od 4.490,00 KM, s tim da iste mogu izmiriti u 12 bezkamatnih mjesečnih rata.

Studenti kojima troškove studiranja plaća poslodavac, dužni su prilikom upisa priložiti potvrdu ili odluku o plaćanju studija od strane poslodavca, a uplata troškova studija vrši se prema ispostavljenom računu, dinamikom u dogovoru s poslodavcem.

Upisni materijali za ovaj studijski program: upisni list, semestralni list, prijava za upis i indeks, te članstvo u knjižnici se plaćaju prilikom upisa u iznosu od 50,00 KM.

Troškovi studija obuhvaćaju: - predavanja i vježbe/seminare prema unaprijed utvrđenom nastavnom planu i programu,
- kolokvije i testove za pojedine predmete prema unaprijed utvrđenom programu,
- uporabu nastavne i prezentacijske opreme (računala, video, projektori, grafoskopi i sl.)
- nastavni materijal (sažetci predavanja, skripte, slajdove predavanja, zadatke za vježbu i sl.),
- uporabu računala u kabinetu informatike i ostale nastavne opreme,
- troškove upisa i vođenja administracije studenata tijekom studija,
- uporabu multimedijskog centra Visoke škole "Logos centar” Mostar,
- dopunsku nastavu u posebnim slučajevima, a na temelju odluke direktora.

Utroškove studija ne ulaze:
- vježbenice, bilježnice i ostali slični pribor,
- komisijski ispiti,
- dopunska nastava u slučaju da za njom postoji potreba uzrokovana neopravdanim razlozima (nemar studenata, neopravdani izostanci i sl.),
- naknada štete koje je student namjerno ili zbog nemara uzrokovao,
- osiguranje od nesretnih slučajeva, osim ako nije posebno ugovoreno.

Loading

FOTO GALERIJA

ZAMOLBA ZA UPIS

OBAVIJEST ZA MEDIJE
"Jačanje integriteta visokoškolskih ustanova" - seminar

DOGAĐANJA

Posjet delegacije Visoke škole “Logos Centar” Mostar i Visoke škole “CEPS” Kiseljak Kodolanyi Janos University sveučilištu u Mađarskoj
Posjeta delegacije sa mađarskog Kodolányi János Sveučilišta primijenjenih znanosti
Visoka škola „Logos centar“ u Mostaru kao dio tima Bosne i Hercegovine na Konferenciji o internacionalnoj suradnji zemalja Bosne i Hercegovine i Italije u Chieti-u
Studentica Visoke škole „Logos centar“ u Mostaru, studijskog programa Dizajn, Marija Čilić, obavila je prvu međunarodnu stručnu praksu, u suradnji sa međunarodnom mrežom mladih AIESEC
Podrška mladim talentima
Stručno-edukacijska posjeta Starog grada i kulturoloških spomenika, studentica Dizajna Visoke škole “Logos centar“ u Mostaru
Stručno-edukativna posjeta studenata Cestovnog prometa poduzeću Globtour d.o.o. Međugorje
Izložba slika "Organske refleksije" Brune Bijakšića
Sudjelovanje studentica studijske grupe Dizajn na Fashion weeku u Sarajevu
Posjeta hidroelektrani Salakovac
Stručno – edukacijska posjeta studenata Cestovnog prometa Visoke škole „Logos centar“ u Mostaru
Posjeta studenata Poslovne ekonomije Međunarodnom sajmu gospodarstva 2015.
Nostrifikacija diplome
U Sarajevu održan seminar „Borba protiv korupcije u visokom obrazovanju“
Praktična nastava i posjet studenata dizajna poduzeću "Ećo Company" u Sarajevu
Studenti Visoke škole „Logos centar“ na seminaru „Euroatlanske sigurnosti“ u Sarajevu
Misija OESS-a na Visokoj školi „Logos centar“ u Mostaru

OSNOVNI PODACI

Naziv ustanove:
Visoka škola "Logos centar" u Mostaru

Sjedište i mjesto izvođenja:
Bišće polje b.b., 88100 Mostar

Identifikacijski broj: 4227723250004
Žiro račun: 1327002010146713 NLB Tuzlanska banka dd, BiH


Dokumenti potrebni za upis na preddiplomski studij