VRH

„M&S 2017“ - 12. Međunarodna konferencija Menadžment i sigurnost

✓ Organizacijske znanosti ✓ Poslovna ekonomija ✓ Pravo i financije ✓ Promet ✓ Dizajn ✓ Energetika ✓ Zaštita na radu i zaštita od požara ✓ Sigurnosne studije
Objavljeno 12.6.2017. u 10:04h

Visoka škola „Logos centar“ u Mostaru je 9. i 10. lipnja 2017. godine zajedno s Europskim društvom inženjera sigurnosti bila organizator i domaćin 12. Međunarodne konferencije „Menadžment i sigurnost M&S 2017“.  Suorganizatori konferencije su Fakultet za menadžment, Sveučilišta Primorska u Kopru, Fakultet Zaštite na radu, Univerziteta u Nišu i Društvo inženjera sigurnosti Ljubljana.

Medijski partneri su A&S Adria, Delo & Varnost, Journal for Scientists and Engineers Safetx Engineering, Svet rada, Zaštita, Zaštita plus, Zaštita u praksi.

Konferencija se održala 9. lipnja u Neumu, u Hotelu Sunce, a 10. lipnja u Visokoj školi „Logos centar“ u Mostaru. Na konferenciji je izlagalo 83 autora iz 5 zemalja (Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Crna Gora, Srbija i Slovenija) i 25 gradova, sudjelovalo 53 organizacije, te su objavljena 47 rada.  

Novosti

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ... >