VRH

Potpisan međunarodni Sporazum o suradnji sa "EASD Mestre Mateo" u Santiagu de Composteli

False False False False ✓ Dizajn False False False
Objavljeno 6.5.2017. u 11:53h

Nakon posjete predstavnika Visoke škole "Logos centar" u Mostaru visokoškolskoj instituciji "EASD Mestre Mateo" u gradu Santiago de Compostela u Španjolskoj, u studenom 2016. (pogledajte na linku: http://www.logos-centar.com/Novost.aspx?id=211 ), nastavljeni su pregovori o međunarodnoj suradnji između ove dvije obrazovne institucije.

Pregovori su zaključeni potpisivanjem Sporazuma o međunarodnoj suradnji, koji načelno determinira plan budućih aktivnosti poput: razmjena studenata i osoblja, organiziranju studijskih posjeta, ljetnih škola, okruglih stolova, razmjena literature, zajednički rad na usavršavanju nastavnih planova i programa i drugih oblika suradnje od obostranog interesa.

U veljači su se ove dvije institucije javile na oficijelni Erasmus + poziv nacionalnoj agenciji u Španjolskoj za mobilnost studenata i nastavnog osoblja u akademskoj 2017/2018.godini. 

Visoka škola "EASD Mestre Mateo" realizira dva bachelor smjera: Modni dizajn i Produkt dizajn, te četiri strukovna stupnja: Fotografija, Unutarnja arhitektura, Primijenjena skulptura i Umjetnički nakit.

Više informacija o ovoj partnerskoj instituciji, pronađite na linku: http://www.easd.es/ 

Novosti

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ... >