VRH

Erasmus+ mobilnost studenata Informacijskih tehnologija se uspješno implementira u Španjolskoj

✓ Organizacijske znanosti False False False False False False False
Objavljeno 23.2.2017. u 14:21h

Nakon posjete predstavnika Visoke škole "Logos centar" u Mostaru visokoškolskoj instituciji IES de Teis u gradu Vigo u Španjolskoj, u studenom 2016. (pogledajte na linku: http://logos-centar.com/Novost.aspx?id=212), nastavljeni su pregovori o međunarodnoj suradnji između ove dvije obrazovne institucije.

Pregovori su zaključeni potpisivanjem Sporazuma o međunarodnoj suradnji koji načelno determinira razne oblike suranje – seminare, konferencije, ljetne škole, okrugle stolove itd, te potpisivanjem Erasmus+ inter-institucionalnog Ugovora o mobilnosti za akademsku 2016/2017. godinu.

Četiri studenta sa Informacijskih tehnologija Visoke škole „Logos centar“ su stekli status odlazećih studenata i počeli pohađati nastavu ljetnog semestra tekuće 2016/2017. akademske godine u IES de Teis u gradu Vigo, Španjolska.

Po povratku, nastavljaju sa studijem u Visokoj školi „Logos centar“. 


Novosti

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ... >