VRH

Potpisan je Erasmus+ sporazum za mobilnost studenata Informacijskih tehnologija

✓ Organizacijske znanosti False False False False False False False
Objavljeno 17.1.2017. u 10:09h

Nakon posjete predstavnika Visoke škole "Logos centar" u Mostaru visokoškolskoj instituciji IES de Teis u Gradu Vigo u Španjolskoj, u studenom 2016. (pogledajte na linku: http://logos-centar.com/Novost.aspx?id=212), početkom 2017. godine je potpisan i bilateralni međuinstitucionalni Sporazum o međunarodnoj suradnji (pogledajte na linku: http://logos-centar.com/Medunarodna_suradnja.aspx) , koji načelno determinira plan budućih aktivnosti poput: razmjena studenata i osoblja, organiziranju studijskih posjeta, ljetnih škola, okruglih stolova, razmjena literature, zajednički rad na usavršavanju nastavnih planova i programa i drugih oblika suradnje od obostranog interesa.

Kao prvi veliki korak ove suradnje, potpisan je i Erasmus+ Inter-institucionalni sporazum za mobilnost 4 studenta Informacijskih tehnologija Visoke škole "Logos centar". Ova 4 studenta će pohađati nastavu ljetnog semestra tekuće akademske godine visokoškolskoj instituciji IES de Teis u Vigu.

Studenti su potpisali potrebne sporazume za ovu razmjenu, sa pravnim zastupnicima institucija i koordinatorima projekta. Mobilnost će biti implementirana  od 03.02. - 02.05.2017. Po završetku obaveza, studenti nastavljaju studije u Visokoj školi "Logos centar". 

 

Novosti

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ... >